Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AİLE EĞİTİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, ders tanımı ve giriş,Ailenin tanımı, temel kavramlar,Aile eğitiminin önemi ve amacı,Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde yapılan aile eğitim programları,Aile eğitim programları,Aile eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar,Aile eğitimi programının değerlendirilmesi,Aile eğitiminde kullanılan yöntem, teknik ve materyaller,Aile görüşmeleri ve dikkat edilecek noktalar,Yetişkin psikolojisi ,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders tanımı ve giriş
2 Ailenin tanımı, temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Aile eğitiminin önemi ve amacı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde yapılan aile eğitim programları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Aile eğitim programları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Aile eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Aile eğitimi programının değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Aile eğitiminde kullanılan yöntem, teknik ve materyaller Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Aile görüşmeleri ve dikkat edilecek noktalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yetişkin psikolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Öğrenci sunumları
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 1 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 1 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 75
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu