Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ GÜVENLİĞİ 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK, Öğr.Gör. Ali ŞENBAHÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmaları
Dersin İçeriği Bu ders; İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış,İş Sağlığı ve Güvenliği temel ilkeleri,İş Güvenliği ile ilgili mevzuat,İş Kazası ve meslek hastalığının tanımı,İş kazalarının nedenleri ,İş kazalarının nedenleri,Yangın ve Yangından korunma,Yangın ve Yangından korunma,Tahliye ve kurtarma ,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ,Çalışanların Hakları ve Sorumlulukları,Ergonomi ,Ergonomi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini tanımlayabilcektir. 2. Çalışma alanlarında Yangından korunmayı ilkelerini belirleyebilecektir. 3. Çalışanların yasal haklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecektir. 4. Ergonomik risk etmenlerini tanımlayabilecektir. 1, 12, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış sunumlar
2 İş Sağlığı ve Güvenliği temel ilkeleri sunumlar
3 İş Güvenliği ile ilgili mevzuat sunumlar
4 İş Kazası ve meslek hastalığının tanımı sunumlar
5 İş kazalarının nedenleri sunumlar
6 İş kazalarının nedenleri sunumlar
7 Yangın ve Yangından korunma sunumlar
8 Yangın ve Yangından korunma sunumlar
9 Tahliye ve kurtarma sunumlar
10 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları sunumlar
11 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları sunumlar
12 Çalışanların Hakları ve Sorumlulukları sunumlar
13 Ergonomi sunumlar
14 Ergonomi sunumlar
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 2 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 55
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu