Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ 1+0 1 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mahmut KUŞDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Doç.Dr. Mahmut KUŞDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Koruyucu dişhekimliğinin tanımı ve uygulama alanlarını tanımak, yapılacak uygulamalara yardım edebilecek seviyede bilgi sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Toplum ağız-diş sağlığı ve koruyucu hekimlik tanımı,2.Toplum ağız-diş sağlığı ve koruyucu hekimlik tanımı,3.Sağlığın tanımı ve bileşenleri,4.Ağız diş sağlığının korunmasında etkili olan bireysel ve sosyal faktörler,5.Toplum esaslı apız diş sağlığını yğkseltmeye yönelik programlar,6.Toplumsal esaslı programlarda kullanılabilecek sağlık eğitim modelleri,7.toplumsal esaslı programlarda kullanılabilecek flor uygulamalarının yeri,8.Beslenme ve sağlık ilişkisi,9.Beslenme ve ağız diş sağlığı ilişkisi,10.Sosyo-ekonomik düzeyin ağız diş sağlığı üzerine etkisinin belirlenmesi,11.sağlık ekonomisi temel kavramları ve dişhekimliği hizmetlerinde sağlık ekonomisi uygulamaları,12.diş çürüğü etyolojisi,13.çürük tipleri ve sınıflandırması,14. çürük riskinin belirlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Koruyucu diş hekimliğini tanımlayabilecektir. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Toplum ağız-diş sağlığı ve koruyucu hekimlik tanımı
2 2.Toplum ağız-diş sağlığı ve koruyucu hekimlik tanımı
3 3.Sağlığın tanımı ve bileşenleri
4 4.Ağız diş sağlığının korunmasında etkili olan bireysel ve sosyal faktörler
5 5.Toplum esaslı apız diş sağlığını yğkseltmeye yönelik programlar
6 6.Toplumsal esaslı programlarda kullanılabilecek sağlık eğitim modelleri
7 7.toplumsal esaslı programlarda kullanılabilecek flor uygulamalarının yeri
8 8.Beslenme ve sağlık ilişkisi
9 9.Beslenme ve ağız diş sağlığı ilişkisi
10 10.Sosyo-ekonomik düzeyin ağız diş sağlığı üzerine etkisinin belirlenmesi
11 11.sağlık ekonomisi temel kavramları ve dişhekimliği hizmetlerinde sağlık ekonomisi uygulamaları
12 12.diş çürüğü etyolojisi
13 13.çürük tipleri ve sınıflandırması
14 14. çürük riskinin belirlenmesi
Kaynaklar
Öğretim üyesi gerektiği zaman ders notu verecektir
1. Clinical practice of the dental hygientist. Esther M. Wilkins, Lippincott Williams & Kaynaklar Wilkins1999. 2. Diş hekimi asistanı el kitabı. M.Murat Gözübüyük, Quintescence Yayıncılık Ltd.Şti, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu