Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTAYA YAKLAŞIM VE İLETİŞİM 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yardımcı personel- hasta, yardmcı personel- hekim ilişkisinin önemini kavratmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Yardımcı personelin kendine karşı görevleri,2.Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimini,3.Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimini,4.Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimini,5.Yardımcı personel- hasta ilişkisi,6.Yardımcı personel- hasta ilişkisi,7.Yardımcı personel- hasta ilişkisi,8.Yardımcı personel- hekim ilişkisi,9.Yardımcı personel- hekim ilişkisi,10.Yardımcı personel- hekim ilişkisi,11.Ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi,12.Ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi,13.Duyum,algı,iletişim,14.Duyum,algı,iletişim; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimini ifade edebilecektir. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Yardımcı personelin kendine karşı görevleri
2 2.Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimini
3 3.Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimini
4 4.Sağlık personelinin birey ve toplumla etkileşimini
5 5.Yardımcı personel- hasta ilişkisi
6 6.Yardımcı personel- hasta ilişkisi
7 7.Yardımcı personel- hasta ilişkisi
8 8.Yardımcı personel- hekim ilişkisi
9 9.Yardımcı personel- hekim ilişkisi
10 10.Yardımcı personel- hekim ilişkisi
11 11.Ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi
12 12.Ağız-diş sağlığında hasta ilişkisinin önemi
13 13.Duyum,algı,iletişim
14 14.Duyum,algı,iletişim
Kaynaklar
Öğretim üyesi gerektiği zaman ders notu verecektir.
Clinical practice of the dental hygientist.Esther M. Wilkins Diş hekimi asistanı el kitabı. M Murat Gözübüyük

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 1 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 8 1 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu