Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ 1+0 1 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini ve bunlar arasındaki farkları değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları,2.Fiziksel sterilizasyon yöntemleri,3.Isı ile sterilizasyon,4.Nemli ısı ile sterilizasyon,5.Nemli ısı ile sterilizasyon,6.Kuru ısı ile sterilizasyon,7.Filtrasyonla sterilizasyon,8.Radyasyonla sterilizasyon,9.sterilizasyon uygulamaları,10.Kimyasal sterilizasyon yöntemleri,11.Dezenfeksiyon işlemi,12.Dezenfektanlar,13.Dezenfektanların etki mekanizmaları,14.Dezenfeksiyon uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
1.1.Sterilizasyonu tanımlar. 1, 14, 3 A
1.2.Dezenfeksiyonu açıklar. 1, 14, 2 A
1.3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon farkını ifade eder. 1, 10, 14 A
2.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini belirleyebilecektir. 1, 14, 15 A
2.1.Fiziksel ve kimyasal sterilizasyon yöntemlerini açıklar. 1, 2, 3 A
2.2.Dezenfeksiyon işlemi ve dezenfektanları tanımlar. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları
2 2.Fiziksel sterilizasyon yöntemleri
3 3.Isı ile sterilizasyon
4 4.Nemli ısı ile sterilizasyon
5 5.Nemli ısı ile sterilizasyon
6 6.Kuru ısı ile sterilizasyon
7 7.Filtrasyonla sterilizasyon
8 8.Radyasyonla sterilizasyon
9 9.sterilizasyon uygulamaları
10 10.Kimyasal sterilizasyon yöntemleri
11 11.Dezenfeksiyon işlemi
12 12.Dezenfektanlar
13 13.Dezenfektanların etki mekanizmaları
14 14.Dezenfeksiyon uygulamaları
Kaynaklar
Ders Notları öğrencilere verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 7 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 45
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu