Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 2+2 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Alev ÖZSOY KANER, Dr.Öğr.Üye. Benin DİKMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Cerrahi, ortodonti, periodontoloji, pedodonti, radyoloji, protez ve tedavi bölümlerinde yapılacak olan tedavilere ait uygulamalara, tedavi süresince kullanılacak bütün aletlere, bu aletlerin çalışma presiplerine hakim olarak hekimin yapılan tedaviye uygun olarak asiste edilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Klinik ekipmanlar ve çalışma düzeni,2. Farklı büyüklükteki merkezlerde diş hekimliği uygulamaları,3. Dişhekimliği bölümleri ve multidisipliner çalışma,4. Dişhekimliği bölümleri ve multidisipliner çalışma,7. Hasta kabulü ve anamnez,8. Restoratif uygulamalar ve aletler,9. Endodontik uygulamalar ve aletler,11. Ortodontik tedaviler ve aletler,12. Pedodontik uygulamalar ve aletler,13.Cerrahi tedaviler ve aletler,14.Protetik tedaviler ve aletler,15. Oral diagnoz ve radyoloji kliniğinde hasta bilgilerinin kaydedilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Farklı merkezlerde yapılabilecek tedaviler hakkında bilgi sahibidir 1, 10, 15 A
3.Dişhekimliğindeki bölümleri tanır ve multidisipliner çalışır 1, 10, 3 A
4.Hasta kabulü ve anamnez işlemlerini gerçekleştirir 1, 2, 3 A
5.Dişhekimliği bölümlerinde yapılan tedavileri bilir ve kullanılan aletleri tanır 1, 10, 2 A
6.Hasta bilgilerini kaydeder. 1, 14, 15 A
1. Klinik ekipmanlar ve çalışma düzenini bilir 1, 4, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Klinik ekipmanlar ve çalışma düzeni
2 2. Farklı büyüklükteki merkezlerde diş hekimliği uygulamaları
3 3. Dişhekimliği bölümleri ve multidisipliner çalışma
4 4. Dişhekimliği bölümleri ve multidisipliner çalışma
5 7. Hasta kabulü ve anamnez
6 8. Restoratif uygulamalar ve aletler
7 9. Endodontik uygulamalar ve aletler
8 11. Ortodontik tedaviler ve aletler
9 12. Pedodontik uygulamalar ve aletler
10 13.Cerrahi tedaviler ve aletler
11 14.Protetik tedaviler ve aletler
12 15. Oral diagnoz ve radyoloji kliniğinde hasta bilgilerinin kaydedilmesi
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilmeyecektir
1. Clinical practice of the dental hygientist. Esther M. Wilkins, Lippincott Williams & Kaynaklar Wilkins1999. 2. Diş hekimi asistanı el kitabı. M.Murat Gözübüyük, Quintescence Yayıncılık Ltd.Şti, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Ağız ve diş sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sisteminlerini kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 12 12
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 10 1 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 38 38
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu