Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ DOKÜMANTASYON I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Faruk AYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Çağlayan KAVGAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi dokümanların özellikleri, kayıt altına alınmaları, korunmaları ve kullanıcıların hizmetine sunulmaları konularını incelemek ve tıbbi sekreterin bu alandaki görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Öğrencilerle tanışma, Dersin amacı ve ders planının tanıtımı,2. Genel Kavramlar: Doküman, Dokümantasyon, Tıbbi Doküman ve Dokümantasyon,3. Tıbbi dokümanların tarihsel gelişimi ve genel özellikleri,4. Hasta Dosyalarının önemi ve kullanım alanları,5. Hasta Dosyalarının Kapsamı ve Düzenlenmesi; Hasta Dosyalarının Gizliliği ve Mülkiyeti,6. Hasta Dosyasında Yer Alan Evrakların Değerlendirilmesi, Kağıt ortamında ve elektronik ortamda kullanılan formlar,7. Arşiv Tanımı, Tıbbi Arşiv Kavramları,8. Arşiv Hizmetinin Planlanması ve Örgütlenmesi,9. Hasta Dosyalarının Sıralanması ve Düzenlenmesi, Kullanılan İndeksler,10. Hasta dosyaları sıralanma yöntemleri,11. Kullanılabilecek İndeksler ve dosya takip sisteminin kurulması,12. Sağlık Bakanlığı Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği ve beklentileri,13. Tıbbi Arşiv Personelinin Tanımı ve Görevleri (K2 100-101, 114-118),14. Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu; Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Tıbbi dokümanlarla ilgili temel tanım ve kavramları tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
3.Tıbbi dokümantasyonun sağlık hizmetleri açısından önemini tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Tıbbi dokümanların tarihi gelişimini kavrar. 1, 10, 3 A
1.2. Tıbbi dokümanların önemini değerlendirir. 1, 10, 15, 2 A
1.3. Tıbbi dokümanların gizliliği, saklanması ve standardizasyonunu tartışır. 1, 10, 2 A
2. Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlemlerini tartışabilecektir. 1, 10, 2 A
2.1. Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlemlerini tanımlar. 1, 10, 15, 2 A
2.2. Hasta dosyalarını düzenler. 1, 10, 15, 2, 3 A
2.3. Arşiv sistemini oluşturur. 1, 10, 2 A
2.4. Hasta dosyaları için indeks oluşturur. 1, 10, 19, 2, 3 A
3.1. Elektronik kaynaklardan ve veri tabanlarından tıbbi dokümanları sorgular. 1, 10, 19, 2, 3 A
3.2. Sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyonla ilişkili yasal mevzuatı tanır. 1, 10, 15, 3 A
3.3. Tıbbi dokümanların hukuki yönünü ve kullanıcıların bilgi taleplerini değerlendirir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Öğrencilerle tanışma, Dersin amacı ve ders planının tanıtımı Ders notu okuma
2 2. Genel Kavramlar: Doküman, Dokümantasyon, Tıbbi Doküman ve Dokümantasyon Ders notu okuma
3 3. Tıbbi dokümanların tarihsel gelişimi ve genel özellikleri Ders notu okuma
4 4. Hasta Dosyalarının önemi ve kullanım alanları Ders notu okuma
5 5. Hasta Dosyalarının Kapsamı ve Düzenlenmesi; Hasta Dosyalarının Gizliliği ve Mülkiyeti Ders notu okuma
6 6. Hasta Dosyasında Yer Alan Evrakların Değerlendirilmesi, Kağıt ortamında ve elektronik ortamda kullanılan formlar Ders notu okuma
7 7. Arşiv Tanımı, Tıbbi Arşiv Kavramları Ders notu okuma
8 8. Arşiv Hizmetinin Planlanması ve Örgütlenmesi Ders notu okuma
9 9. Hasta Dosyalarının Sıralanması ve Düzenlenmesi, Kullanılan İndeksler Ders notu okuma
10 10. Hasta dosyaları sıralanma yöntemleri Ders notu okuma
11 11. Kullanılabilecek İndeksler ve dosya takip sisteminin kurulması Ders notu okuma
12 12. Sağlık Bakanlığı Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği ve beklentileri Ders notu okuma
13 13. Tıbbi Arşiv Personelinin Tanımı ve Görevleri (K2 100-101, 114-118) Ders notu okuma
14 14. Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu; Genel değerlendirme Ders notu okuma
Kaynaklar
Ders notları, İlgili web sayfaları
Uçmaz R. Tıbbi Dokümantasyon 1, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayınları, Bursa, 2004. Uçmaz R. Tıbbi Dokümantasyon 2, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayınları, 2004. Prof.Dr.Adil Artukoğlu, Tıbbi Dokümantasyon Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu, Tıbbi Dokümantasyon, Somgür Yayıncılık, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu