Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EPİDEMİYOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ceren Selma ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir yöntem bilimi olarak epidemiyolojinin temel stratejilerini ve epidemiyolojik araştırma tipleri ile kullanım alanlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Epidemiyolojiye giriş,2. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleri,3. Epidemiyolojik araştırmalar-I,4. Epidemiyolojik araştırmalar-II,5. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirme,6. Epidemiyolojide nedensellik,7. Kronik hastalıklar epidemiyolojisi,8. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi,9. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyoloji,10. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimi,11. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlaması,12. Vaka çalışması,13. Vaka çalışması,14. Epidemiyolojik araştırma planlaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Epidemiyolojinin tanımını, önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Epidemiyolojiyi ve önemini tanır. 1, 10, 2, 3 A
1.2. Epidemiyolojinin gelişme sürecini ve tarihçesini özetler. 1, 10, 2, 3 A
1.3. Epidemiyolojinin kullanım alanlarını ve veri kaynaklarını belirler. 1, 10, 2, 3 A
1.4. Epidemiyolojideki neden-sonuç ilişkisini ve nedensellik faktörlerini açıklar. 1, 10, 3 A
2. Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini ve araştırma tiplerini ayırt edebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2.1. Tanımlayıcı epidemiyolojik araştırmaları ve özelliklerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2.2. Analitik gözlemsel araştırmaları ve özelliklerini açıklar. 1, 2, 3 A
2.3. Müdahaleli araştırmaları ve özelliklerini açıklar. 1, 2, 3 A
2.4. Sağlık ile ilgili çalışmalarda hangi epidemiyolojik yöntemlerin uygulanması gerektiğini ayırt eder. 1, 10, 2, 3
3. Epidemiyoloji ile sağlık politikaları arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir. 1, 10, 2 A
3.1. Sağlık politikası ve sağlık planlaması kavramlarını tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Sağlık kayıtlarını ve nasıl elde edileceğini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
3.3. Sağlık kayıtlarını kullanarak sağlık göstergelerini yorumlar. 1, 10, 3 A
3.4. Epidemiyolojik çalışmaların sağlık politikalarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesindeki önemini tartışır. 1, 10, 19, 2 A
4. Farklı sağlık sorunlarının incelenmesinde epidemiyolojik yaklaşımı değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
4.1. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili temel kavramları ve hastalığa yönelik korunma ve kontrol yöntemlerini açıklar. 1, 10, 15, 2, 3 A
4.2. Sürveyansı tanımlar, kullanımı ve önemini açıklar. 1, 10, 15, 2 A
4.3. Kronik hastalıkların önemini tanır, koruma ve tarama tanımlarını ve uygulamalarını açıklar. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Epidemiyolojiye giriş Ders notu okuma
2 2. Epidemiyolojide kullanılan sağlık göstergeleri Ders notu okuma
3 3. Epidemiyolojik araştırmalar-I Ders notu okuma
4 4. Epidemiyolojik araştırmalar-II Ders notu okuma
5 5. Epidemiyolojide veri toplama ve değerlendirme Ders notu okuma
6 6. Epidemiyolojide nedensellik Ders notu okuma
7 7. Kronik hastalıklar epidemiyolojisi Ders notu okuma
8 8. Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi Ders notu okuma
9 9. Kanıta Dayalı Tıp (KDT) ve klinik epidemiyoloji Ders notu okuma
10 10. Sağlık kayıtları, hastalık ve ölümlerin bildirimi Ders notu okuma
11 11. Epidemiyoloji, sağlık politikası ve planlaması Ders notu okuma
12 12. Vaka çalışması Ders notu okuma
13 13. Vaka çalışması Ders notu okuma
14 14. Epidemiyolojik araştırma planlaması Ders notu okuma
Kaynaklar
Ders Notları, Konu ile ilgili web sayfaları
Sabahat Tezcan; Epidemiyoloji. Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi Turhan Akbulut, H. Hilmi Sabuncu; Epidemiyoloji. Prensip ve Uygulamalar R. Bonita, R Beaglehole, T Kjellström; Temel Epidemiyoloji

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu