Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin SARPKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane yönetiminin özelliklerinin bilinmesi, hastane süreçlerinin kavranması ile bütünsel bir bakış açısı kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Yönetim Bilimi ve İlgili Temel Kavramlar,2. Yönetimin Fonksiyonları,3. Hastane ve Sektörün Özellikleri,4. Hastane Yönetim Modelleri,5. Hastane Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi/Sağlık Hizmetleri Yönetimi/Destek Hizmetler Yönetimi,6. Hastane Ara Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi(Yönetim, Hasta Bakım),7. Hastane Ara Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi(Tesis Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetimi),8. Hastane Ara Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi(Bilgi Yönetimi, Stok Yönetimi, Atık Yönetimi),9. Hastane Ara Süreçleri/Sağlık Hizmetleri Yönetimi(Poliklinik, Acil Hizmetleri),10. Hastane Ara Süreçleri/Sağlık Hizmetleri Yönetimi(Laboratuvar, Görüntüleme Hizmetleri),11. Hastane Ara Süreçleri/Sağlık Hizmetleri Yönetimi(Klinik Hizmetler),12. Hastane Ara Süreçleri/Destek Hizmetler Yönetimi(Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri),13. Hastane Ara Süreçleri/Destek Hizmetler Yönetimi(Mutfak, Çamaşırhane),14. Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yönetimin tanımı ve özelliklerini öğrenir. 1, 10, 3 A
1.1. Yönetici ve taşıması gereken özellikleri kavrar. 1, 10, 3 A
1.2. Yöneticilik becerileri alanında örneklerle fikir yürütebilir. 1, 10, 15, 2 A
1.3. Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi konusunda bilgi sahibi olur. 1, 10, 15 A
2. Yönetimin fonksiyonlarını bilir. 1, 10, 2 A
2.1. Planlama süreci, önemi ve plan çeşitlerini kavrar. 1, 10, 2, 3 A
2.2. Organize etme ve alt süreçlerini öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
2.3. Yürütme, Koordinasyon ve Denetleme fonksiyonlarını tanımlar. 1, 10, 3 A
3. Hastane yönetim modellerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 2 A
3.1. Hastane organizasyonu konusunda bilgi sahibi olur. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Hastane organizasyonunda yer alan ünvan ve kademelerin görevlerini tanımlayabilir. 1, 10, 2, 3 A
3.3. Hastane organizasyonunda yetki sıralamasını örnekleyebilir. 1, 15, 2 A
4. Hastane ana süreçlerini değerlendirebilir. 1, 10, 3 A
4.1. "Kurumsal Hizmet Yönetimi"ara süreçlerini, özelliklerini ve faaliyetlerini kavrar. 1, 10, 2, 3 A
4.2. "Sağlık Hizmetleri Yönetimi"ara süreçlerini ve özelliklerini ölçüm yöntemleri ile örneklendirebilir. 1, 10, 2, 3 A
4.3. "Destek Hizmetler Yönetimi"ara süreçlerini, özelliklerini ve denetlenmesini açıklar. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Yönetim Bilimi ve İlgili Temel Kavramlar
2 2. Yönetimin Fonksiyonları
3 3. Hastane ve Sektörün Özellikleri
4 4. Hastane Yönetim Modelleri
5 5. Hastane Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi/Sağlık Hizmetleri Yönetimi/Destek Hizmetler Yönetimi
6 6. Hastane Ara Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi(Yönetim, Hasta Bakım)
7 7. Hastane Ara Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi(Tesis Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetimi)
8 8. Hastane Ara Süreçleri/Kurumsal Hizmet Yönetimi(Bilgi Yönetimi, Stok Yönetimi, Atık Yönetimi)
9 9. Hastane Ara Süreçleri/Sağlık Hizmetleri Yönetimi(Poliklinik, Acil Hizmetleri)
10 10. Hastane Ara Süreçleri/Sağlık Hizmetleri Yönetimi(Laboratuvar, Görüntüleme Hizmetleri)
11 11. Hastane Ara Süreçleri/Sağlık Hizmetleri Yönetimi(Klinik Hizmetler)
12 12. Hastane Ara Süreçleri/Destek Hizmetler Yönetimi(Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri)
13 13. Hastane Ara Süreçleri/Destek Hizmetler Yönetimi(Mutfak, Çamaşırhane)
14 14. Genel Tekrar
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından öğrencilere verilecektir.
Doç. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Sağlık Yönetimi, Beşir Yayınevi, İstanbul, 2000 Mark Graban, Yalın Hastane, Optimist Yayınları, İstanbul, 2011 Sağlık İlgili Mevzuatları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 3 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 1 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu