Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ DOKÜMANTASYON II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Faruk AYDIN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Huriye ÇOLAKLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi dokümantasyon ve arşiv konusunu tartışmak, hastalık siniflama ve kayıt sistemlerini incelemek ve tıbbi sekreterin bu alandaki görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sekreterlik Mesleği Ve Mesleğin Tarihsel Gelişimi,2. Sekreterlerin Sınıflandırılması,3. Sekreterlik Hizmetleri Ve Nitelikleri,4. Tıp Sekreterliği Ve Sağlık Kuruluşlarında Görevleri,5. Tıp Sekreterinin Sağlık Ekibi İçindeki Yeri ve Önemi,6. Tıbbi Sekreterlik Meslek Esasları,7. Ara Sınav,8. Tıp Sekreterliği Eğitimi,9. Mevzuatta Tıbbi Sekreterlik Ve Meslek Esasları,10. Sekreterlik Hizmetlerinde Etik,11. Protokol Kuralları, Görgü Kuralları, Yazışma Türleri,12. Resmi Yazışmalar, Bürolarda Dosya tasnif Sistemleri,13. Sekreterlikte Etkin İletişim Ve Beden Dili,14. Sekreterlik ve Belge Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Resmi yazışmaları yapar. 1, 10, 2, 3 A
2. Tıbbi raporları hazırlar. 1, 10, 2, 3 A
3. İletişim ve beden dilini etkin bir şekilde kullanır. 1, 10, 3 A
4. Belge yönetimini doğru ve etkin bir şekilde yapar. 1, 10, 19, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sekreterlik Mesleği Ve Mesleğin Tarihsel Gelişimi Ders notu okuma
2 2. Sekreterlerin Sınıflandırılması Ders notu okuma
3 3. Sekreterlik Hizmetleri Ve Nitelikleri Ders notu okuma
4 4. Tıp Sekreterliği Ve Sağlık Kuruluşlarında Görevleri Ders notu okuma
5 5. Tıp Sekreterinin Sağlık Ekibi İçindeki Yeri ve Önemi Ders notu okuma
6 6. Tıbbi Sekreterlik Meslek Esasları Ders notu okuma
7 7. Ara Sınav Çalışma
8 8. Tıp Sekreterliği Eğitimi Ders notu okuma
9 9. Mevzuatta Tıbbi Sekreterlik Ve Meslek Esasları Ders notu okuma
10 10. Sekreterlik Hizmetlerinde Etik Ders notu okuma
11 11. Protokol Kuralları, Görgü Kuralları, Yazışma Türleri Ders notu okuma
12 12. Resmi Yazışmalar, Bürolarda Dosya tasnif Sistemleri Ders notu okuma
13 13. Sekreterlikte Etkin İletişim Ve Beden Dili Ders notu okuma
14 14. Sekreterlik ve Belge Yönetimi Ders notu okuma
Kaynaklar
Prof.Dr.Dilaver Tengilimoğlu- Öğr.Gör.Uzm.Aysel Köksal, Tıp Sekreterliği, 4.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. Fikret Ceylan, Sekreterlik Teknikleri, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yayınları, Bursa,2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu