Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK MEVZUATI 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hatice ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık hizmetleri, sağlık politikaları ve sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesidir
Dersin İçeriği Bu ders; Mevzuat ve sağlık kurumları mevzuatı ile ilgili temel kavramlar,Kamu ve çevre sağlığı ile ilgili mevzuat,Sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili mevzuat,Özel sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuat,Sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili mevzuat,Satınalma mevzuatı,Satınalma mevzuatı,Satınalma mevzuatı,Sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevzuat,Sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevzuat,Hasta hakları mevzuatı,Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat,Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamalar,Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve yönerge kavramları hakkında bilgi sahibi olacaktır. 1, 2, 3 A
2. Türkiye'deki sağlık mevzuatına ilişkin uygulamaları öğrenecektir. 1, 2, 3 A
3. Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuat ile dolaylı ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaktır. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mevzuat ve sağlık kurumları mevzuatı ile ilgili temel kavramlar
2 Kamu ve çevre sağlığı ile ilgili mevzuat
3 Sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili mevzuat
4 Özel sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuat
5 Sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili mevzuat
6 Satınalma mevzuatı
7 Satınalma mevzuatı
8 Satınalma mevzuatı
9 Sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevzuat
10 Sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevzuat
11 Hasta hakları mevzuatı
12 Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat
13 Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamalar
14 Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamalar
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 2 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 6 1 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu