Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASI 0+4 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin SARPKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri temel sağlık bilgi sistemlerini ve onun kullandığı yazılımlarını ve çevre donanımlarını bilme ve kullanabilme yönünde yeterli donanımı kazandırmaktır. Derslerde veya iş ortamında karşılaşabilecek sağlık bilgi sistemi konularını rahatlıkla yapabilmeleri hedeflenir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık Bilgi Sistemleri yazılımları ve uygulamalarına giriş.,2. Sağlık Bilgi Sistemleri yazılımları ve uygulamalarının özellikleri.,3. Hasta kayıt sistemlerinde hatasız veri kaydının özellikleri.,4. Çevrim için hasta kayıt girişi.,5. Hasta verilerinin düzenlenmesi ve takibi.,6. Hasta vizitelerinin oluşturulması ve öyküsü.,7. Verilerin raporlanması.,8. Sağlık Bilgi Sistemleri yazılımların sistem ayarlarının düzenlenmesi.,9. Sağlık Bilgi Sistemleri kullanıcı yetkilendirilmesi,10. Yapılan hizmetlerin ücretlendirme ve faturalanması.,11. Boş formların hazırlanması.,12. Sağlık Bilgi Sistemleri üzerinden hasta takibi.,13. Sağlık Bilgi Sistemleri üzerinden toplu iletişim.,14. Hizmetlerin geri dönüşüm takibi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık Bilgi Sistemlerini yorumlayabileceklerdir. 1, 10, 2, 3 A
Sağlık Bilgi Sistemlerini temel kavramlarını kullanabileceklerdir. 1, 10, 3 A
Sağlık Bilgi Sistemlerinin gelecek nesil teknolojik ürünlerin neler olabileceklerini tahmin edebileceklerdir. 1, 10, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık Bilgi Sistemleri yazılımları ve uygulamalarına giriş.
2 2. Sağlık Bilgi Sistemleri yazılımları ve uygulamalarının özellikleri.
3 3. Hasta kayıt sistemlerinde hatasız veri kaydının özellikleri.
4 4. Çevrim için hasta kayıt girişi.
5 5. Hasta verilerinin düzenlenmesi ve takibi.
6 6. Hasta vizitelerinin oluşturulması ve öyküsü.
7 7. Verilerin raporlanması.
8 8. Sağlık Bilgi Sistemleri yazılımların sistem ayarlarının düzenlenmesi.
9 9. Sağlık Bilgi Sistemleri kullanıcı yetkilendirilmesi
10 10. Yapılan hizmetlerin ücretlendirme ve faturalanması.
11 11. Boş formların hazırlanması.
12 12. Sağlık Bilgi Sistemleri üzerinden hasta takibi.
13 13. Sağlık Bilgi Sistemleri üzerinden toplu iletişim.
14 14. Hizmetlerin geri dönüşüm takibi
Kaynaklar
1.http://www.mehmetkececi.com (öğrenci 2013-2014 HIS menüsü) 2.http://issuu.com/hiperteknoloji/docs 3.http://www.scribd.com/kececi
Health Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Joel Rodrigues, 2009, ISBN-10: 1605669881, ISBN-13: 978-1605669885

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 4 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 4 4
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu