Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL BİYOİSTATİSTİK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serkan ETİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Meslek hayatında gerekli olacak biyoistatistik bilgisini öğrenciye kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-I.,2. Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-II.,3. Temel istatistiksel Kavramlar, Verilerin Sınıflandırılması, Frekans Tabloları, Araştırma.,4. Excel’e Giriş.,5. Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçütler-I.,6. Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçütler-II.,7. Excel Uygulaması.,8. Tablo ve Grafik Yapımı-I.,9. Tablo ve Grafik Yapımı-II.,10. Excel Uygulaması.,11. Sağlık İstatistikleri-I.,12. Sağlık İstatistikleri-II.,13. Sağlık İstatistikleri-III.,14. Excel Uygulaması.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sağlık hizmetlerinde istatistiğin kullanımını tanımlayabilecektir. 1, 10, 3 A
1.1. İstatistiği ve biyoistatistiği tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
1.2. Sağlık hizmetlerinde biyoistatistik kullanılmasını özetler. 1, 10, 2, 3 A
1.3. Sağlık hizmetlerinde biyoistatistiğin kullanılmasını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2. Biyoistatistiğin temel kavramlarını tartışabilecektir. 1, 10, 15, 2 A
2.1. Biyoistatistiğin temel kavramlarını tanımlar. 1, 10, 2, 3 A
2.2. Biyoistatistiğin temel kavramlarını örneklendirerek açıklar. 1, 10, 3 A
2.3. Sağlık hizmetleri ile biyoistatistiğin temel kavramları arasında açıklama yapar. 1, 10, 15, 2 A
3. Tıbbi dokümantasyon hizmetlerinde istatistik kullanımını tartışabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
3.1. Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütleri özetler. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütleri örneklendirir. 1, 10, 15, 2 A
3.3. Tablo ve Grafik Yapımını özetler ve örnekler verir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-I.
2 2. Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistik-II.
3 3. Temel istatistiksel Kavramlar, Verilerin Sınıflandırılması, Frekans Tabloları, Araştırma.
4 4. Excel’e Giriş.
5 5. Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçütler-I.
6 6. Frekans Dağılımlarını Tanımlayıcı Ölçütler-II.
7 7. Excel Uygulaması.
8 8. Tablo ve Grafik Yapımı-I.
9 9. Tablo ve Grafik Yapımı-II.
10 10. Excel Uygulaması.
11 11. Sağlık İstatistikleri-I.
12 12. Sağlık İstatistikleri-II.
13 13. Sağlık İstatistikleri-III.
14 14. Excel Uygulaması.
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
Tıpta İstatistik Yöntem ve Uygulamaları, Yaşar Heperkan. Biyoistatistik, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Alanına Özel İstatistikler Yöntemler, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli Uygulamalı İstatistik, Mustafa Akkurt.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 3 14 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu