Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BÜRO YÖNETİMİ VE ARŞİV BİLGİSİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Halil YORULMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Büro Yönetimi ve Arşiv bilgisi dersinin amacı büro içerisinde çalışacak personelin niteliğini belirterek yönetim bilimini incelemek, büro içerisinde yer alacak arşivlerin oluşturulmasına dair bilgiler aktarmak ve bürolarda çalışacak personellerin görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Öğrencilerle tanışma, ders planı ve dersin amacı belirtilir.,2. Yönetsel faaliyetler ile ilgili temel kavramlar.,3. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi,4. Büro yönetimi,5. Büro faaliyetleri,6. Büro Yönetiminde planlama,7. Büro yönetiminde örgütlenme,8. Büro yönetiminde yöneltme,9. Büro yönetiminde kontrol,10. Bürolarda zaman yönetimi,11. Bürolarda stres yönetimi,12. Bürolarda belge yönetimi,13. Dosyalama ve türleri,14. Arşivleme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yönetim bilimi ve bu alanla ilgili tanımları yapar. 1, 10, 2, 3 A
2. Bürolarda yönetim konusunu özetler. 1, 10, 2 A
3. Yönetimde planlama konusunu özetler. 1, 10, 2, 3 A
4. Yönetimde örgütlenme konusunu özetler. 1, 10, 3 A
5. Bürolarda zaman yönetimini özetler. 1, 10, 2, 3 A
6. Bürolarda arşiv türleri ve sınıflama türlerini bilir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Öğrencilerle tanışma, ders planı ve dersin amacı belirtilir.
2 2. Yönetsel faaliyetler ile ilgili temel kavramlar.
3 3. Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi
4 4. Büro yönetimi
5 5. Büro faaliyetleri
6 6. Büro Yönetiminde planlama
7 7. Büro yönetiminde örgütlenme
8 8. Büro yönetiminde yöneltme
9 9. Büro yönetiminde kontrol
10 10. Bürolarda zaman yönetimi
11 11. Bürolarda stres yönetimi
12 12. Bürolarda belge yönetimi
13 13. Dosyalama ve türleri
14 14. Arşivleme
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları.
Dosya ve arşiv yönetimi, Mehmet Altınöz Büro Yönetimi, ed. Dilaver Tengilimoğlu.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu