Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin SARPKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Bilişimle ilgili temel kavramları tanımak, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki veri ve haberleşme standartlarını kavramak, ulusal ve uluslararası sağlık bilgi sistemlerini tanımak ve sağlık bilişiminde güvenlik, mahremiyet ve kullanılabilirlik konularını ifade etmektir
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Bilgi Sistemlerine Giriş,2. Sağlıkta Bilişim,3. Sağlıkta Bilişim Standartları,4. Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları,5. Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri,6. Sağlık Bilgi Sistemleri ve Mahremiyet,7. Yazılım Programlamada Temel Kavramlar,8. Yazılım Geliştirme Süreci,9. Bilgi Sistemlerinde Kullanılabilirlik,10. Grup Çalışması ve Sunumu,11. Grup Çalışması ve Sunumu,12. Grup Çalışması ve Sunumu,13. Grup Çalışması ve Sunumu,14. Grup Çalışması ve Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilişim ve sağlık bilişimi ile ilgili temel kavramları ve kodlama ve sınıflama sistemlerini tanıyabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Uluslararası tanı, işlem/hizmet, ilaç, ilaç etken madde, vb kodlama sistemlerini tanır 1, 10, 3 A
1.2. Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi standartlarını (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS), Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS), Doktor Bilgi Bankası, vb) tanır 1, 10, 3 A
1.3. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık bilgi standartlarını (Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), vb) tanır 1, 10, 2, 3 A
2. Türkiye’de yaygın kullanımı olan sağlık bilgi sistemlerini, bunların birbirleriyle etkileşimini ve bilgi güvenliği konularında yorum yapabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2.1. Sağlık-NET, MEDULA, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, İlaç Takip Sistemi, vb uygulamaları tanır. 1, 10, 2, 4 A
2.2. Bu sistemlerin, hangi tür verileri, kimlerden hangi amaçlar için topladıklarını açıklar. 1, 10, 3 A
2.3. Sağlık verilerinin güvenlik ve mahremiyetine dair genel prensipleri ve Türkiye’deki bilgi sistemlerinin bu prensiplere göre durumunu açıklar. 1, 10, 4 A
3. Bilgi sistemlerinin geliştirme yöntemleri ve bilgi sistemlerinde kullanılabilirlikkonusunda yorum yapabilecektir. 1, 3, 4, 6 A
3.1. Bilgi sistemleri geliştirme metodolojilerini genel anlamda tanır. 1, 10, 3 A
3.2. Bilgi sistemlerinin geliştirme metodolojilerine dair standartları tanır. 1, 10, 2 A
3.3. Bilgi sistemlerinde “kullanılabilirlik”, “insan-bilgisayar etkileşimi” konularındaki yöntemleri tanır. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Bilgi Sistemlerine Giriş
2 2. Sağlıkta Bilişim
3 3. Sağlıkta Bilişim Standartları
4 4. Türkiye’de Sağlık Bilişimi Standartları
5 5. Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri
6 6. Sağlık Bilgi Sistemleri ve Mahremiyet
7 7. Yazılım Programlamada Temel Kavramlar
8 8. Yazılım Geliştirme Süreci
9 9. Bilgi Sistemlerinde Kullanılabilirlik
10 10. Grup Çalışması ve Sunumu
11 11. Grup Çalışması ve Sunumu
12 12. Grup Çalışması ve Sunumu
13 13. Grup Çalışması ve Sunumu
14 14. Grup Çalışması ve Sunumu
Kaynaklar
Ders sunum notları (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
Health Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Joel Rodrigues, 2009, ISBN-10: 1605669881, ISBN-13: 978-1605669885

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 30 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu