Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Banu ZORLUTUNA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sesini, nefesini doğru kullanabilen, Türkçe’ye hakim, kelime dağarcığı zengin, okuduğu metni değerlendirebilen, hitabet sanatını özümsemiş bireyler yetiştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Diksiyon, Fonetik Kavramları,2. Gevşeme, Konsantrasyon,3. Soluk Alıp Verme, Ses Kullanma,4. Türkçe Dilbilgisi Kuralları,5. Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları,6. Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları 2,7. Konuşma Kusurlarının Üstesinden Gelme,8. Beden Dili,9. Stres Kontrolü,10. Doğaçlama Çalışmaları,11. Şiir Okuma,12. Duygu Aktarımı, Öykü Seslendirme,13. Haber Metni Değerlendirme,14. Sunum Becerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Türkçe dilbilgisi kurallarına hakim olur. Kelime dağarcığını genişletir. 1, 10, 2, 3 A
2. Sesini ve beden dilini doğru kullanır.. Sunum için sesini ve bedenini nasıl hazırlayacağı hakkında pratik sahibi olur... 1, 10, 2, 3 A
3. İletişim becerisi kazanır. Kendini ifade edebilir. Hayatta karşılaşacağı stres etmenleriyle baş etme yollarını bilir. 1, 10, 2 A
4. Topluluk karşısında konuşma yaparken kendine güvenir.. Doğru sözcükleri seçer, tonlama, vurgu ve durakları yerinde kullanır. 1, 10, 2, 3 A
5. Hayatî mülakatlarda, müzakerelerde nasıl davranılması gerektiğini bilir 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Diksiyon, Fonetik Kavramları
2 2. Gevşeme, Konsantrasyon
3 3. Soluk Alıp Verme, Ses Kullanma
4 4. Türkçe Dilbilgisi Kuralları
5 5. Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları
6 6. Tonlama, Vurgu, Artikülasyon Alıştırmaları 2
7 7. Konuşma Kusurlarının Üstesinden Gelme
8 8. Beden Dili
9 9. Stres Kontrolü
10 10. Doğaçlama Çalışmaları
11 11. Şiir Okuma
12 12. Duygu Aktarımı, Öykü Seslendirme
13 13. Haber Metni Değerlendirme
14 14. Sunum Becerileri
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
1. Konuşma Eğitimi: Suat Taşer 2. Söz ve Diksiyon Sanatı : Nüzhet Şenbay 3- Söz Söyleme Sanatı : Prof Herbert N. Casson 4- İletişimin ABC’si: Prof. Dr. Ünsal Oskay 5- Başarılı Sunum: John Collins 6- Tonlama- Vurgu Alıştırma Metinleri 7- Radyo Televizyon Haber Metinleri 8- Edebî Eserler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu