Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Resmi yazışma kural ve tekniklerini öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Resmi Yazışma Evrakı türleri,2. Resmi Yazışma Evrakı türleri,3. İyi bir yazışmanın özellikleri,4. Yazışmaların kurum ve kuruluşlardaki yeri ve önemi,5. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri,6. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri,7. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri,8. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri,9. Yazışma Yönetimi,10. Yazışma Yönetimi,11. Raporlar,12. Talimatlar, formlar,13. Belgelere erişilememesinin nedenleri,14. Sağlık kurumlarındaki belge örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Resmi yazışma evrakı türlerini ayırt edebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. Resmi yazışma evrakının bölümleri ve unsurlarını bilecektir. 1, 10, 3 A
3. Yazışma yönetimini kavrayacak ve uygulayacaktır. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Resmi Yazışma Evrakı türleri
2 2. Resmi Yazışma Evrakı türleri
3 3. İyi bir yazışmanın özellikleri
4 4. Yazışmaların kurum ve kuruluşlardaki yeri ve önemi
5 5. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri
6 6. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri
7 7. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri
8 8. Resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları, ve unsurların veriliş teknikleri
9 9. Yazışma Yönetimi
10 10. Yazışma Yönetimi
11 11. Raporlar
12 12. Talimatlar, formlar
13 13. Belgelere erişilememesinin nedenleri
14 14. Sağlık kurumlarındaki belge örnekleri
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu