Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Aslı ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kütüphaneciliğin amacı ve tarihçesi, kütüphanelerin türleri, tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneleri, tıp kütüphanelerinde elektronik veri tabanları hakkında bilgi sahibi olarak sağlık ve tıp alanında bu kütüphanelerin rolünü, yerini, aynı zamanda bu alanda yetişen tıp kütüphanecisinin niteliklerini, görev ve sorumluluklarını ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Kütüphanelerin tarihçesi, kütüphanecilik bilimi ve genel kütüphanecilik tanımları,2. Kütüphane türleri ve faaliyetleri,3. Tıp kütüphaneciliği tarihsel gelişimi ve türleri,4.Tıp ve sağlık bilimleri kütüphanelerinde bilgiye erişim,5. Kütüphane hizmetleri,6. Kütüphane teknik hizmetler: Katalog oluşturma,7.1. Kütüphane otomasyon programları,7.2. Uygulama örnekleri: kitap katalog künyesi oluşturma,8. Tıp kütüphanelerinde bilgi kaynakları ve elektronik veri tabanları,8.1. Medline/Index Medicus, Pubmed,9. Klinik tıp kütüphaneciliği,10. Kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği,10.1. Kanıta dayalı uygulamalar,11. Araştırma stratejileri ve teknikleri,12. Kütüphanelerde kullanılan tıp sınıflama sistemleri: NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi,12.1. MeSH (Medical Subject Headings) tıp konu başlıkları,13. Türkiye'de Tıp kütüphaneleri,14. Genel Değerlendirme ve Tıp Kütüphanesi ziyareti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci kütüphane ve kütüphanecilik mesleği kavramlarını öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
2. Kütüphaneler tarihini ve türlerini öğrenir. 1, 10, 3 A
3. Kütüphanede verilen hizmetleri öğrenir. 1, 10, 15, 2 A
3.1. Kütüphanede Teknik Hizmetler biriminin görevlerini öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Kütüphanede Kullanıcı/Okuyucu hizmetleri biriminin görevlerini öğrenir. 1, 10, 3 A
4. Araştırma tekniklerini öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
4.1. Tıp veri tabanlarını detaylı öğrenir. 1, 10, 3 A
5. Klinik tıp kütüphaneciliğini öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
6. Kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı uygulamaları öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
7. Tıp kütüphanelerinde kullanılan NLM (National Library of Medicine) Sınıflandırma Sistemini öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
7.1. MeSH (Medical Subject Headings) tıp konu başlıkları ve uygulama örnekleri incelenir. 1, 10, 2, 3 A
8. Kütüphane otomasyon programları ve kullanımı hakkında bilgilerek alarak katalog oluşturma bilgisine sahip olur. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Kütüphanelerin tarihçesi, kütüphanecilik bilimi ve genel kütüphanecilik tanımları
2 2. Kütüphane türleri ve faaliyetleri
3 3. Tıp kütüphaneciliği tarihsel gelişimi ve türleri
4 4.Tıp ve sağlık bilimleri kütüphanelerinde bilgiye erişim
5 5. Kütüphane hizmetleri
6 6. Kütüphane teknik hizmetler: Katalog oluşturma
7 7.1. Kütüphane otomasyon programları
8 7.2. Uygulama örnekleri: kitap katalog künyesi oluşturma
9 8. Tıp kütüphanelerinde bilgi kaynakları ve elektronik veri tabanları
10 8.1. Medline/Index Medicus, Pubmed
11 9. Klinik tıp kütüphaneciliği
12 10. Kanıta dayalı tıp kütüphaneciliği
13 10.1. Kanıta dayalı uygulamalar
14 11. Araştırma stratejileri ve teknikleri
15 12. Kütüphanelerde kullanılan tıp sınıflama sistemleri: NLM (National Library of Medicine) Sınıflama Sistemi
16 12.1. MeSH (Medical Subject Headings) tıp konu başlıkları
17 13. Türkiye'de Tıp kütüphaneleri
18 14. Genel Değerlendirme ve Tıp Kütüphanesi ziyareti
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları.
1. ALA, The ALA Glossary of Library and Information Science. Chicago, ALA, 1983. 2. Alkan, Nazlı. “Enformasyonistlik mesleği önerisi.” Bilgi Dünyası, 2002; 3(1): 76-92. 3. Alkan, Nazlı. “Günümüzde tıp ve sağlık bilimleri kütüphaneciliği”. Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri 24-26 Ekim 2002, Bolu, Sempozyumu Bildirileri, Yay. Haz. Fatih Rukancı vd., Ankara, Ankara Üniversitesi, 2003, ss.?? 4. Alkan, Nazlı. “Klinik tıp kütüphaneciliği”. Bilgi Dünyası, 2008; 9(2): 315-347. 5. Baysal, Jale. Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş. İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991. 6. Baysal, Jale. Kütüphanecilik alanında yeni kavramlar araçlar yöntemler. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1982. 7. Baysal, Jale. Yönetim ve mevzuat: ders notları. İstanbul, TKD İstanbul Şubesi, 1991. 8. Bloomberg, Marty ve Evans, Edward G. Kütüphane teknisyenleri için teknik hizmetlere giriş. çev. Tuncer, Nilüfer. Ankara, TKD, 1989. 9. Çakın, İrfan. Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 2011. 10. Çakın, İrfan. Kütüphanecilik: Bilim Dalı Olarak Tanımı ve Özellikleri, Türk Kütüphaneciliği, 1989, 3(2): 59-64. 11. Çolaklar, Huriye. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi kütüphanelerindeki hizmet anlayışına İ.Ü. Yabancı Süreli Yayınlar Toplu Kataloğunun etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı, 1998. 12. Çolaklar, Huriye. Türkiye’de Tıp Kütüphanelerinde Elektronik Süreli Yayın Hizmetleri Yönetimi. Basılmamış Doktora Tezi, İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, 2008. 13. Darling, L. ve Graham, E. “Health Sciences Libraries”, Handbook of Medical Library Practice, C.III, Yay. Haz. L. Darling, D. Bishop, L.A. Colaianni, Chicago, Medical Library Associaiton, 1988. 14. Dikmen, Serhat. Tıp kütüphaneciliği ders notları derleme, 2008. 15. Guinchat, Claire and M, Menou. Bilgi ve dokümantasyon çalışma tekniklerine genel giriş. çev. Taner Sönmez. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1990. 16. IFLA/UNESCO Halk Kütüphaneleri Bildirgesi, 1994. 17. IFLA/UNESCO. IFLA/UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi, çev. İnci Önal. www.kutuphaneci.org.tr/sites/default/.../okul_kutuphanesi_bildirgesi.pdf, 25 Eylül 2015. 18. “Milli Kütüphane Tarihçe”. https://aykanzekai.wordpress.com/kutuphane-turleri-2/kutuphane-turleri-2-2/cocuk-kutuphaneleri/, 27 Eylül 2015. 19. “Okul Kütüphaneleri”. https://aykanzekai.wordpress.com/kutuphane-turleri-2/kutuphane-turleri-2-2/cocuk-kutuphaneleri/, 27 Eylül 2015. 20. Özel Kütüphaneler. https://aykanzekai.wordpress.com/kutuphane-turleri-2/kutuphane-turleri-2-2/ozel-kutuphaneler/, 22 Eylül 2015. 21. Saraçoğlu, Musa ve Tavlı, Vedide. Tıpta internet uygulamaları ve biyomedikal veritabanlarının kullanımı. İzmir, Gül Yayıncılık, 2001. 22. Soysal, Özer. “Eğitimsel Kavramlar Işığında Okul Kütüphanesi”. Türk Kütüphaneciliği/Bilginin Yazgısı içinde, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998, s. 181.-189. 23. Şenalp, Leman. Eski Çağlarda Kütüphaneler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 2008; 6(3): 40-44. 24. Uçak Özenç, Nazan. “Tıbbi Bilgiye Erişim”: ders notları. www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgisistemi/dersduydosya/apc3cx08.ppt, 22 Ekim 2015. 25. Uşen, Sevinç. “Yirmibirinci yüzyılda tıp kütüphanecilerinin değişen rolleri”. Bilgi Dünyası, 2002; 3(1): 93-99. 26. Üstün, Ayşe. Halk Eğitimi ve Halk Kütüphaneleri. İstanbul, Berdan Matbaası, 2000. 27. Yıldız, Nurhan. Eskiçağ Kütüphaneleri. İstanbul, Can Matbaa, 1985. 28. Yurdadog, B. Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara, Türk Dil Kurumu, 1974.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 25 25
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu