Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTALIKLAR BİLGİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Bahtıgül KUBAT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ve hastalık kavramlarının tanımlanması, bu kavramları etkileyen faktörleri ve sistemlere ait hastalıkların öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Sağlık ve Hastalık,2.Hastalıkların Teşhisinde Hikaye Alma ve Fiziksel Muayene,3.Solunum Sistemi Hastalıkları,4.Dolaşım Sistemi Hastalıkları,5.Dolaşım Sistemi Hastalıkları,6.Sindirim Sistemi Hastalıkları,7.Kan Hastalıkları,8.Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları,9.Üriner Sistem ve Hastalıkları,10.Sinir Sistemi Hastalıkları,11.Endokrin Sistem Hastalıkları,12.Bağışıklık Sistemi Hastalıkları,13.Kanserler,14.İş ve Meslek Hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sağlık ve hastalıkla ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
1.1.Sağlık ve hastalık kavramını tanımlar. 1, 10, 3 A
1.2.Sağlık ve hastalık kavramları arasındaki ilişkiyi kurar. 1, 10, 3 A
1.3.Sağlık ve hastalık kavramlarını etkileyen faktörleri öğrenir. 1, 15, 2, 3 A
2.İnsan vücudundaki sistemlerin çalışma mekanizmasını ve hastalıklarını tanıyacaktır. 1, 10, 2, 3 A
2.1.Hastalıklara sebep olan faktörleri öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
2.2.Hastalıkların teşhisinde hikaye alma ve fiziksek muayenenin önemini öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
2.3.Hastalıklara ait bulgu ve belirtileri tanır. 1, 10, 3 A
2.4.Hastalıkların tanı ve tedavi yollarını tanır. 1, 10, 2, 3 A
2.5.Sağlığın sürdürülebilmesi için hastalıklardan korunma yollarını öğrenir. 1, 10, 2, 3 A
3.Hastalıkların teşhis ve tedavisinde sağlık ekibi üyeleri ile iletişim kurmayı öğrenecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Sağlık ve Hastalık
2 2.Hastalıkların Teşhisinde Hikaye Alma ve Fiziksel Muayene
3 3.Solunum Sistemi Hastalıkları
4 4.Dolaşım Sistemi Hastalıkları
5 5.Dolaşım Sistemi Hastalıkları
6 6.Sindirim Sistemi Hastalıkları
7 7.Kan Hastalıkları
8 8.Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
9 9.Üriner Sistem ve Hastalıkları
10 10.Sinir Sistemi Hastalıkları
11 11.Endokrin Sistem Hastalıkları
12 12.Bağışıklık Sistemi Hastalıkları
13 13.Kanserler
14 14.İş ve Meslek Hastalıkları
Kaynaklar
Powerpoint Sunuları, Konularla ilgili Web Sayfaları
-Akdemir N,Birol L.İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı.Sistem Ofset, Ankara, 2005. -Atlı K.Fiziksel ve Ergonomik Faktörlerle Oluşan Meslek Hastalıkları.İSGİP Sağlık Gözetimi Eğitimi Ders Notları,2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 1 1
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 6 1 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu