Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK TURİZMİ2+022
Ders Programı Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, sağlık turizminin gelişiminin incelenmesi, sağlık turizmi sektörünün incelenmesi ve Türkiye ve dünyadaki sağlık turizminin analiz edilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlık Turizmi Kavramı ,Sağlık Turizmi Pazarı ,Uluslararası Satış ve Pazarlama Stratejileri ,Sağlık Turizminde Tanıtım ve Markalaşma,Sağlık Turizminde Hasta Beklentileri ve Memnuniyeti,Sağlık Turizminde Asistans Hizmetler,Sağlık Turizminde Kalite, Güvenlik ve Risk ,Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular ,Kontrat Yönetimi,Sağlık Turizminde Asistans Hizmetler,Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi ,Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi ,Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Araştırmalar ,Gelecekteki Sağlık Turizmi Araştırmaları için Değerlendirmeler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sağlık turizminin dünyadaki uygulamalarını öğrenir.1, 2, 3A, D
Sağlık turizminde pazarlama stratejileri ile ilgili bilgi sahibi olur.1, 2, 3A, D
Sağlık turizmi kapsamında hasta beklentisi ve hizmet sunumu hakkında bilgi sahibi olur.1, 2, 3A, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlık Turizmi Kavramı Ders notlarının okunması
2Sağlık Turizmi Pazarı Ders notlarının okunması
3Uluslararası Satış ve Pazarlama Stratejileri Ders notlarının okunması
4Sağlık Turizminde Tanıtım ve MarkalaşmaDers notlarının okunması
5Sağlık Turizminde Hasta Beklentileri ve MemnuniyetiDers notlarının okunması
6Sağlık Turizminde Asistans HizmetlerDers notlarının okunması
7Sağlık Turizminde Kalite, Güvenlik ve Risk Ders notlarının okunması
8Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular Ders notlarının okunması
9Kontrat YönetimiDers notlarının okunması
10Sağlık Turizminde Asistans HizmetlerDers notlarının okunması
11Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi Ders notlarının okunması
12Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi Ders notlarının okunması
13Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Araştırmalar Ders notlarının okunması
14Gelecekteki Sağlık Turizmi Araştırmaları için DeğerlendirmelerDers notlarının okunması
Kaynak
1.Türkiye Sağlık Vakfı ve Sağlık Turizm Derneği, Dünya’ da ve Türkiye’ de Sağlık Turizmi-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 2.Hall, M. Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. Taylor & Francis, Inc. 2012. 3.Hodges, J.R., et al. Risks and Challenges in Medical Tourism: Understanding the Dynamics of the Global Market for Health Services. Greenwood Publishing Group, Incorporated. 2012. 4.Lunt, N., et al. Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A Scoping Review. OECD. http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/48723982.pdf
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu