Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAĞLIK SİGORTACILIĞI2+025
Ders Programı Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Hakan KAHRAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKamu ve Özel sağlık sigortaları konusunda temel bir bakış açısı kazandırmak ve sağlık yönetiminde finans ve sigortanın önemini anlatmak.
Dersin İçeriğiBu ders; Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve Önemi,Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması,Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları,Özel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat
,Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortasında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Üretim Süreçleri, İlgili Mevzuat 2,Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat,Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi,Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları,Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık Sigortacılığı,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi 2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sağlık sistemini, finansal makro bakış açısı ile gözden geçirebilecektir.1, 2, 3A, C
1.1. Sağlık eko sistemlerini ve temel finansal kaynakları ayırt edip sınıflayabilir.1, 2, 3A, C
1.2. Sağlık finansman kaynaklarını ve çeşitliliğin önemini açıklayabilir.1, 2, 3A, C
1.3. Sağlık giderlerini kaynak ve dağılıma göre sınıflayabilir.1, 2, 3A, C
1.4. Sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin önemini açıklayabilir.1, 2, 3A, C
2. Sigorta ve sigortacılık kavramlarını açıklayabilecektir.1, 2, 3A, C
2.1. Sigortacılıkla ilgili kavramları açıklar.1, 2, 3A, C
2.2. Özel ve genel sağlık sigortalarının farkını saptar.1, 2, 3A, C
2.3. Sigortanın temel çalışma prensiplerini kavrar.1, 2, 3A, C
3. Özel ve Kamu Sağlık Sigortacılığını tartışabilecektir.1, 2, 3A, C
3.1. Genel Sağlık Sigortasına ait bilgileri açıklar.1, 2, 3A, C
3.2. Özel Sağlık Sigorta kurumlarındaki organizasyon ve fonksiyon dağılımını ve yapılanmasını, hizmet sunucularla ilişkilerini saptar.1, 2, 3A, C
3.3. Genel hatları ile sigorta kanunu, yetkili organları, aralarındaki ilişkileri ve bunların önemini kavrar.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve ÖnemiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve SınıflamasıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım KanallarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4Özel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat
Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5Genel Sağlık Sigortalarında Temel MevzuatKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili MevzuatKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7Sağlık Sigortasında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Üretim Süreçleri, İlgili Mevzuat 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili MevzuatKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili MevzuatKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal YönetimiKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık SigortalarıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık SigortacılığıKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin AnaliziKonuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi 2Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
Kaynak
Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları
Dersi veren öğretim üyesinin gerekli gördüğü takdirde kitap, dergi, makale ve tez gibi basılı dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu