Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ2+024
Ders Programı Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hülya ÖZKAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGelecekte insan kaynağı gibi çok karmaşık bir malzeme ile çalışacak yönetici adaylarına yol göstermek ve örgütsel yaşamda destek olabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi,2. Algılama,3.Öğrenme ve Davranış Değişikliği,4.Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini,5.Motivasyon,6.Bireysel Karar Verme,7.Gruplar ve Grup Dinamiği,8.Güç ve Politikalar,9.Liderlik,10.İletişim,11.Çatışma Yönetimi,12.Örgüt Yapısı,13.Kültür,14.Örgütsel Değişim ve Davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir.1, 14, 2A
1.1. Davranışları değerlendirir.1, 10, 14A
1.2. Davranışların oluşmasında etkili olan süreçleri bilir.1, 14, 2A
1.3. Bu süreçler arasındaki ilişkiyi açıklar.1, 15A
2. Grup ve grubun davranışlar üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir.1, 15A
2.1. Grupların hayatımızdaki rolünü açıklar.1, 15A
2.2. Grupların nasıl oluşup, nasıl işlediğini bilir.1, 15, 2A
2.3. Kişilerin gruplara girme ihtiyacı anlar.1, 15A
2.4. Grubun birey üzerindeki etkisi sorgular, bireyin grup üzerindeki etkisi açıklar.1, 14, 2A
2.5. Grup davranışları tartışır. .1, 15, 3A
3. Örgütsel davranışların neler olduğunu sorgulayabilir.1, 15, 2A
3.1. Kurum ve kuruluşların hayatımızda oynadığı rolü gösterir.1, 14, 15A
3.2. İş, meslek ve kurumsal yaşamın ne gibi davranışlar beklediğini tartışır.1, 14, 2A
3.3. Kültür açıklar.1, 15A
3.4. Kültürün davranışlar üzerindeki etkisi yorumlar.1, 14A
3.5. Kültürün değişmesinin davranışları nasıl etkilediğini tartışır.1, 3A
4. Davranışların kurum ve kuruluşları nasıl etkilediğini çözebilecektir.1, 14, 2A
4.1. Bireylerin kurumun istediği davranışlara uyma ya da uymama durumunu değerlendirir.1, 14, 2A
4.2. Davranış değişiminin ne olduğunu açıklar.1, 14A
4.3. Davranış değişiminin nasıl olduğunu gösterir.1, 14, 2A
1.4. Davranışları sınıflar1, 14A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından ÖnemiDers notlarının okunması
22. AlgılamaDers notlarının okunması
33.Öğrenme ve Davranış DeğişikliğiDers notlarının okunması
44.Değerler, Tutumlar ve İş TatminiDers notlarının okunması
55.MotivasyonDers notlarının okunması
66.Bireysel Karar VermeDers notlarının okunması
77.Gruplar ve Grup DinamiğiDers notlarının okunması
88.Güç ve PolitikalarDers notlarının okunması
99.LiderlikDers notlarının okunması
1010.İletişimDers notlarının okunması
1111.Çatışma YönetimiDers notlarının okunması
1212.Örgüt YapısıDers notlarının okunması
1313.KültürDers notlarının okunması
1414.Örgütsel Değişim ve DavranışlarDers notlarının okunması
Kaynak
Ders kitabı, Örnek olaylar.
Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış / Beta Basım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu