Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Derya TUĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Halil YORULMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlamanın genel ilkeleri ve sağlık hizmetlerinde uygulamaları hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Pazarlama hakkında temel bilgiler,2. Pazarlama hakkında temel bilgiler,3. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması,4. Sağlık hizmetlerinde tüketici davranışları,5. Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları,6. Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Pazarlama Planlaması,7. Pazar ve Hedef PAzar,8. Sağlık Hizmetleri Pazarlama Karması,9. Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma,10. Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma Karması,11. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar,12. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar,13. Sağlık Hizmetlerinde Dijital Pazarlama,14. Marka, Markalaşma ve İtibar Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Pazarlama hakkında temel bilgileri özetleyebilecektir. 1, 2, 3 A
2.Sağlık hizmetleri ve pazarlamasını anlatabilecektir. 1, 2, 3 A
4.Sağlık hizmetlerinde marka, dijital pazarlama, itibar konularını özetleyebilecek. 1, 3 A
3. Sağlık hizmetleri pazarlamasının farklı yönlerini anlatabilecek. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Pazarlama hakkında temel bilgiler Ders notlarının okunması
2 2. Pazarlama hakkında temel bilgiler Ders notlarının okunması
3 3. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması Ders notlarının okunması
4 4. Sağlık hizmetlerinde tüketici davranışları Ders notlarının okunması
5 5. Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmaları Ders notlarının okunması
6 6. Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Pazarlama Planlaması Ders notlarının okunması
7 7. Pazar ve Hedef PAzar Ders notlarının okunması
8 8. Sağlık Hizmetleri Pazarlama Karması Ders notlarının okunması
9 9. Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma Ders notlarının okunması
10 10. Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma Karması Ders notlarının okunması
11 11. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar Ders notlarının okunması
12 12. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar Ders notlarının okunması
13 13. Sağlık Hizmetlerinde Dijital Pazarlama Ders notlarının okunması
14 14. Marka, Markalaşma ve İtibar Yönetimi Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Yrd.Doç.Dr Nevin Altuğ, Dr.Şeniz Erdem Özhan Sağlık Hizmetleri Pazarlaması- Haydar Sur, TunÇay Palteki Hastane Yönetimi, Prof.Dr.Dilaver Tengilimoğlu, Doç.Dr. Mahmut Akbolat, Yrd.Doç.Dr.Oğuz Işık Sağlık İşletmeleri Yönetimi-Dr.Eda Yılmaz, Marka İmajı- Prof.Dr.İsmet Mucuk- Pazarlama İlkeleri- Haluk Sumer, Helmut Pernsteiner, İtibar Yönetim
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama - Prof.Dilaver Tengilimoğlu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu