Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Halil YORULMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencilerinin finansal problemlerin çözümü ile finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Giriş: Firmanın Amacı, Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu,2. Değer ve Değerleme: Paranın Zaman Değeri,3. Değer ve Değerleme (devam): Paranın Zaman Değeri ve Menkul Kıymet Değerlemeye İlişkin Uygulamaları,4. Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Tahvil Değerleme,5. Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Hisse Senedi Değerleme,6. Getiri ve Risk: Getiri ve Riskin Ölçülmesi,7. Getiri ve Risk (devam): Getiri ve Risk Uygulamaları,8. Sermaye Bütçelemesi: Sermaye Bütçelemesi Karar Kriterleri, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Diğer Karar Kriterleri,9. Sermaye Bütçelemesi (devam): Nakit Akışlarının Belirlenmesi, İlk Yatırım Harcaması, Dönemsel Nakit Akışları,10. Sermaye Bütçelemesinde Risk: Riskli Nakit Akımları,11. Sermaye maliyeti: Borç Maliyeti, Öz Sermaye Maliyeti, Ortalama Sermaye Maliyeti, Marjinal Sermaye Maliyeti,12. Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulama,13. Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulama,14. Uygulama ve Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.3.Menkul kıymet ve tahvil değerlemeyi yorumlar. 1 A
1. Değer ve değerleme kavramını açıklayabilecektir. 1 A
1.1. Paranın zaman değerini açıklar. 1 A
1.2. Menkul kıymet uygulamalarını tartışır. 1 A
2. Getiri ve risk kavramlarını tartışabilecektir. 1 A
2.1. Riski ölçer. 1, 2 A
2.2. Getiri ve riski anlatır. 1, 2 A
2.3. Getiri ve risk uygulamalarını düzenler. 1 A
3. Sermaye kavramını açıklayabilecektir. 1 A
3.1. Sermaye maliyetini hesaplar. 1 A
3.2. Sermaye türlerini sınıflar. 1 A
3.3. Sermaye maliyetlerini tartışır. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Giriş: Firmanın Amacı, Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu Ders notlarınının okunması
2 2. Değer ve Değerleme: Paranın Zaman Değeri Ders notlarınının okunması
3 3. Değer ve Değerleme (devam): Paranın Zaman Değeri ve Menkul Kıymet Değerlemeye İlişkin Uygulamaları Ders notlarınının okunması
4 4. Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Tahvil Değerleme Ders notlarınının okunması
5 5. Değer ve Değerleme (devam): Menkul Kıymet - Hisse Senedi Değerleme Ders notlarınının okunması
6 6. Getiri ve Risk: Getiri ve Riskin Ölçülmesi Ders notlarınının okunması
7 7. Getiri ve Risk (devam): Getiri ve Risk Uygulamaları Ders notlarınının okunması
8 8. Sermaye Bütçelemesi: Sermaye Bütçelemesi Karar Kriterleri, Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Diğer Karar Kriterleri Ders notlarınının okunması
9 9. Sermaye Bütçelemesi (devam): Nakit Akışlarının Belirlenmesi, İlk Yatırım Harcaması, Dönemsel Nakit Akışları Ders notlarınının okunması
10 10. Sermaye Bütçelemesinde Risk: Riskli Nakit Akımları Ders notlarınının okunması
11 11. Sermaye maliyeti: Borç Maliyeti, Öz Sermaye Maliyeti, Ortalama Sermaye Maliyeti, Marjinal Sermaye Maliyeti Ders notlarınının okunması
12 12. Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulama Ders notlarınının okunması
13 13. Satın Alma ve Kiralama Kararları ve Uygulama Ders notlarınının okunması
14 14. Uygulama ve Genel Değerlendirme Ders notlarınının okunması
Kaynaklar
Öğretim Üyesinin Notları.
1)İşletme Finansının Temelleri, Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2)Fundamentals of Financial Management, E.F. Brigham and J. Houston, Concise Edition 3)Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2863

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 9 1 9
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 16 1 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 32 1 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu