Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURUMLARI İŞLET. MESLEKİ UYGULAMA II 0+8 4 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Elif AĞDAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Teorik olarak kazanılan bilgilerin gerçek iş ortamında gözlemleme ve uygulama imkanının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Bahar dönemi oryantasyon eğitimi,2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Eğitimi,3. Sağlık kurumlarında uygulama,4. Sağlık kurumlarında uygulama,5. Sağlık kurumlarında uygulama,6. Sağlık kurumlarında uygulama,7. Sağlık kurumlarında uygulama,8. Sağlık kurumlarında uygulama,9. Sağlık kurumlarında uygulama,10. Sağlık kurumlarında uygulama,11. Sağlık kurumlarında uygulama,12. Sağlık kurumlarında uygulama,13. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları rapor olarak hazırlama,14. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları sınıf içerisinde tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş ortamındaki günlük sorunlarla başa çıkma yöntemlerini test edebilecektir. 15, 4 C
2. Sağlık kurumlarının temel işleyiş ve yapısını açıklayabilecektir. 15, 4 C
3. Sağlık kurumlarındaki farklı departmanların birbirleri ile uyumlarının önemini değerlendirebilecektir. 14, 15, 4 C
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Bahar dönemi oryantasyon eğitimi Yok
2 2. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Eğitimi Yok
3 3. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
4 4. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
5 5. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
6 6. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
7 7. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
8 8. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
9 9. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
10 10. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
11 11. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
12 12. Sağlık kurumlarında uygulama Yok
13 13. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları rapor olarak hazırlama Yok
14 14. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları sınıf içerisinde tartışma Yok
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 1 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 176
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu