Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Davranış Bilimleri
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hülya ÖZKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sinem DİKSU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gelecekte insan kaynağı gibi çok karmaşık bir malzeme ile çalışacak yönetici adaylarına yol göstermek ve örgütsel yaşamda destek olabilmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi,2. Algılama,3.Öğrenme ve Davranış Değişikliği,4.Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini,5.Motivasyon,6.Bireysel Karar Verme,7.Gruplar ve Grup Dinamiği,8.Güç ve Politikalar,9.Liderlik,10.İletişim,11.Çatışma Yönetimi,12.Örgüt Yapısı,13.Kültür,14.Örgütsel Değişim ve Davranışlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir. 1, 14, 2 A
1.1. Davranışları değerlendirir. 1, 10, 14 A
1.2. Davranışların oluşmasında etkili olan süreçleri bilir. 1, 14, 2 A
1.3. Bu süreçler arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 15 A
2. Grup ve grubun davranışlar üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir. 1, 15 A
2.1. Grupların hayatımızdaki rolünü açıklar. 1, 15 A
2.2. Grupların nasıl oluşup, nasıl işlediğini bilir. 1, 15, 2 A
2.3. Kişilerin gruplara girme ihtiyacı anlar. 1, 15 A
2.4. Grubun birey üzerindeki etkisi sorgular, bireyin grup üzerindeki etkisi açıklar. 1, 14, 2 A
2.5. Grup davranışları tartışır. . 1, 15, 3 A
3. Örgütsel davranışların neler olduğunu sorgulayabilir. 1, 15, 2 A
3.1. Kurum ve kuruluşların hayatımızda oynadığı rolü gösterir. 1, 14, 15 A
3.2. İş, meslek ve kurumsal yaşamın ne gibi davranışlar beklediğini tartışır. 1, 14, 2 A
3.3. Kültür açıklar. 1, 15 A
3.4. Kültürün davranışlar üzerindeki etkisi yorumlar. 1, 14 A
3.5. Kültürün değişmesinin davranışları nasıl etkilediğini tartışır. 1, 3 A
4. Davranışların kurum ve kuruluşları nasıl etkilediğini çözebilecektir. 1, 14, 2 A
4.1. Bireylerin kurumun istediği davranışlara uyma ya da uymama durumunu değerlendirir. 1, 14, 2 A
4.2. Davranış değişiminin ne olduğunu açıklar. 1, 14 A
4.3. Davranış değişiminin nasıl olduğunu gösterir. 1, 14, 2 A
1.4. Davranışları sınıflar 1, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi Ders notlarının okunması
2 2. Algılama Ders notlarının okunması
3 3.Öğrenme ve Davranış Değişikliği Ders notlarının okunması
4 4.Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini Ders notlarının okunması
5 5.Motivasyon Ders notlarının okunması
6 6.Bireysel Karar Verme Ders notlarının okunması
7 7.Gruplar ve Grup Dinamiği Ders notlarının okunması
8 8.Güç ve Politikalar Ders notlarının okunması
9 9.Liderlik Ders notlarının okunması
10 10.İletişim Ders notlarının okunması
11 11.Çatışma Yönetimi Ders notlarının okunması
12 12.Örgüt Yapısı Ders notlarının okunması
13 13.Kültür Ders notlarının okunması
14 14.Örgütsel Değişim ve Davranışlar Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders kitabı, Örnek olaylar.
Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış / Beta Basım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu