Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. İlknur FİL
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ceren Selma ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık kuruluşlarında hasta ilişkileri faaliyetlerini geliştirmek ve hasta ilişkileri yönetiminin boyutlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hasta İlişkileri Kavramı ve Özellikleri,2.Hasta Tatmini ve Hasta Sadakati Yaratma,3.Hasta İlişkileri ve İlişkisel Pazarlama,4.Satış ve Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi,5.Hasta İçin Değer Yaratma,6.Hasta Yaşam Boyu Değeri,7.Hasta Hizmet Kalitesi-Hasta Hizmet Sistemi,8.Hasta Tutma Modeli,9.Hasta Tutma Programlarının Geliştirilmesi,10.Hasta Şikayetlerini Ele Alma,11.Hasta İlişkilerinin Ölçülmesi,12.Hasta Odaklı Kültürün Yayılması,13.Kültür Değişimindeki Engeller,14.Hasta Odaklı Değişim Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 10, 15, 2 A
1. Hasta ilişkileri faaliyetlerini geliştirme yöntemlerini gerçekleştirebilecektir. 1, 10, 3 A
1.1. Hasta ilişkileri kavram ve özelliklerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
1.2. Hasta sadakati yaratma faaliyetlerini uygular. 1, 10, 2, 3 A
1.3. Hasta tatmini oluşturma yöntemlerini örnekler. 1, 10, 2, 3 A
2. Hastayı kazanma ve tutma faaliyetlerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2.1. Hasta tutma modelini tanımlar. 1, 10, 3 A
2.2. Hasta tutma programlarını geliştirir. 1, 10, 2, 3 A
2.3. Hasta şikayetlerini örnekler. 1, 10, 3 A
3. Hasta ilişkileri faaliyetlerinin ölçüm yöntemlerini sıralayabilecektir. 1, 15, 2 A
3.1. Hasta ilişkileri anketi uygular. 1, 10, 3 A
3.2. Fokus grup görüşmeleri düzenler. 1, 10, 2, 3 A
3.3. Kritik olay tekniğini kullanır 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hasta İlişkileri Kavramı ve Özellikleri Ders notlarının okunması
2 2.Hasta Tatmini ve Hasta Sadakati Yaratma Ders notlarının okunması
3 3.Hasta İlişkileri ve İlişkisel Pazarlama Ders notlarının okunması
4 4.Satış ve Pazarlamada Toplam Kalite Yönetimi Ders notlarının okunması
5 5.Hasta İçin Değer Yaratma Ders notlarının okunması
6 6.Hasta Yaşam Boyu Değeri Ders notlarının okunması
7 7.Hasta Hizmet Kalitesi-Hasta Hizmet Sistemi Ders notlarının okunması
8 8.Hasta Tutma Modeli Ders notlarının okunması
9 9.Hasta Tutma Programlarının Geliştirilmesi Ders notlarının okunması
10 10.Hasta Şikayetlerini Ele Alma Ders notlarının okunması
11 11.Hasta İlişkilerinin Ölçülmesi Ders notlarının okunması
12 12.Hasta Odaklı Kültürün Yayılması Ders notlarının okunması
13 13.Kültür Değişimindeki Engeller Ders notlarının okunması
14 14.Hasta Odaklı Değişim Yönetimi Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Öğretim üyesine ait ders notları
Ayla Okay, Sağlık İletişimi, Derin Yayınları,2014 Yavuz Odabaşı, Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Aura Kitapları, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu