Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE YÖNETİMİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin SARPKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgi sistemlerinin hastanelerde kullanımı ve hastane otomasyon sistemleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Veri ve bilgi kavramları,2. Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,3. Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları,4. Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemi,5. Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri,6. Dünya’da sağlık bilgi sistemleri,7. TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynakları,8. Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleri,9. Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleri,10. Tele tıp ve tele sağlık,11. Hastane otomasyonları,12. Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesi,13. Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri,14. Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hastane yönetiminde bilgi sisteminin işleyişini açıklar. 1, 14, 15 A
2. Türkiye ve Dünya'daki Hastane bilgi sistemlerini tartışır. 1, 3 A
3. Hastane otomasyonunu kullanır. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Veri ve bilgi kavramları Ders notlarının okunması
2 2. Bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları Ders notlarının okunması
3 3. Sağlık bilgi sistemlerinin gelişimi ve araçları Ders notlarının okunması
4 4. Sağlık bilgi sistemlerinin özellikleri ve önemi Ders notlarının okunması
5 5. Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri Ders notlarının okunması
6 6. Dünya’da sağlık bilgi sistemleri Ders notlarının okunması
7 7. TİG, ICD 10 gibi ulusal ve uluslararası veri kaynakları Ders notlarının okunması
8 8. Hastane bilgi sisteminin gelişim aşamaları ile amacı ve özellikleri Ders notlarının okunması
9 9. Hastane bilgi sisteminin araçları ve bileşenleri Ders notlarının okunması
10 10. Tele tıp ve tele sağlık Ders notlarının okunması
11 11. Hastane otomasyonları Ders notlarının okunması
12 12. Hastane otomasyon siteminin araçlarının ve bileşenlerinin incelenmesi Ders notlarının okunması
13 13. Yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri Ders notlarının okunması
14 14. Sağlık yöneticiliğinde yönetim bilgi sistemleri ve karar destek sistemleri Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Öğretim Elemanının Ders Notları.
1. Sağlık Bilişim Sistemleri, Hasan Kürşat Güleş, Musa Özata. 2. Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2000. 3. Hastane Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri, Sağlık Bakanlığı, 2008. 4. Bali RK (2005). Clinical knowledge management: opportunities and challenges. Hershey, PA: Idea Group Pub. 5. Bali RK & Dwivedi A (2007). Healthcare knowledge management: issues, advances and successes. New York; London: Springer.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 1 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 10 1 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu