Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Harun GÜLAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık Kurumlarının yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak, sağlık kurumlarının yönetimindeki değişim ve belirsizliklerle baş edebilmek için geliştirilecek stratejilerin nasıl belirlendiğini değerlendirmek, Sağlık Kurumların performansının yönetilmesi gibi uygulamaları sorgulamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları,2. Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları,3. Sağlık Kurumlarında Karar Verme Süreci ve Problem Çözme,4. Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması ,5. Sağlık Kurumlarında Koordinasyon ve İletişim,6. Sağlık İletişimi,7. Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi ve Örnek Olay Çalışması,8. Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim,9.Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi ,10. Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı,11. Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar-Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking,12.Sağlık Kurumlarında Hasta Hakları ve Sorumluluk,13. Sağlık Kurumlarında Kriz ve Stres Yönetimi,14. Sağlık Okuryazarlığı, Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sağlık Kurumları kuruluş yeri belirleyicilerini tanımlayabilecektir. 1, 2 A
1.1.Sağlık kurumlarında poliklinik hizmetlerini analiz eder, 1, 14, 2 A
1.2.Sağlık kurumlarında klinik hizmetlerinin önemini açıklar, 1, 14 A
2.Sağlık kurumlarında tesis ve genel destek hizmetleri yönetimini tanımlayabilecek ve sınıflandırılmasını ayırt edebilecektir. 1, 15 A
2.1.Sağlık kurumlarında bilişim teknolojilerini analiz eder, 1, 15 A
2.2.Sağlık kurumlarında lojistik yönetimi süreçlerini bilir, 1, 2 A
2.3.Sağlık kurumlarında risk yönetiminin önemi hakkında bilgi sahibi olur, 1, 14, 2 A
3.Sağlık kurumları organizasyonunda karar verme, problem çözme süreçlerini bilecek ve bu işlevleri yerine getiren birimleri listeleyecektir. 1, 14, 2 A
3.1.Bir sağlık kurumundaki ekip çalışması ve çatışma yönetimi süreçlerinin önemini açıklar, 1, 15 A
3.2.Sağlık kurumundaki tesis yönetimi süreçlerini analiz eder, 1, 15, 2 A
3.3.Sağlık kurumundaki koordinasyon ve iletişim süreçlerini bilir, 1, 15, 2 A
3.4.Sağlık kurumundaki performans yönetimini analiz eder, 1, 15, 2 A
3.5.Sağlık kurumundaki hasta hakları ve sorumluluklarını açıklar, 1, 15, 2
3.6.Sağlık kurumundaki çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği önemi hakkında bilgi sahibi olur, 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları Ders notlarının okunması
2 2. Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları Ders notlarının okunması
3 3. Sağlık Kurumlarında Karar Verme Süreci ve Problem Çözme Ders notlarının okunması
4 4. Sağlık Kurumlarında Ekip Çalışması Ders notlarının okunması
5 5. Sağlık Kurumlarında Koordinasyon ve İletişim Ders notlarının okunması
6 6. Sağlık İletişimi Ders notlarının okunması
7 7. Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi ve Örnek Olay Çalışması Ders notlarının okunması
8 8. Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Ders notlarının okunması
9 9.Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Ders notlarının okunması
10 10. Sağlık Kurumlarında Lojistik Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı Ders notlarının okunması
11 11. Sağlık Kurumlarında Çağdaş Yaklaşımlar-Toplam Kalite Yönetimi, Benchmarking Ders notlarının okunması
12 12.Sağlık Kurumlarında Hasta Hakları ve Sorumluluk ders notlarının okunması
13 13. Sağlık Kurumlarında Kriz ve Stres Yönetimi Ders notlarının okunması
14 14. Sağlık Okuryazarlığı, Vaka Çalışması Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Şahin Kavuncubaşı ve Selami Yıldırım, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Ali Coşkun ve Ahmet Akın, Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi Sağlık Kurumları Yönetimi II, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sevgi Kurtulmuş, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Sağlık Yönetimi Haydar Sur ve Tuncay Palteki, Hastane Yönetimi Metin Ateş, Sağlık İşletmeciliği

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu