Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Pelin VARDARLIER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Deniz SÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan Kaynakları Yönetimi programı, örgütlerin iş görenlerle ilişkilerini organize ederek, çalışma ortamının işleyişinin düzenlenmesini sağlayacak bilgi ve becerileri öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Tanımlar ve Kavramlar,İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Faktörler,İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri,İş analizi ve iş tasarımı,İnsan Kaynakları Planlaması,İnsan kaynaklarının temini ve seçimi,Eğitim ve Gelişim Yönetimi,Performans Yönetimi,Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi,İş değerleme,Ücret Yönetimi,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği,İnsan kaynakları yönetiminin yasal boyutu,Endüstri İlişkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.2.Yeni organizasyon yapıları oluşturur ya da mevcut olanları iyileştirmeyi sağlar. 1 A
3.3.İşe alım sürecinde başarılı iş görüşmeleri yapar. 1 A
3.2.Performans hedefleri belirleyip, bunları takip eder. 1 A
4.3.Çalışanları motive etmekte gerekli araç ve yaklaşımları öğrenir. 1 A
1.1.İşletmelerdeki insan kaynakları süreçlerini yorumlar. 1 A
1.2.İnsan kaynakları süreçlerinin işleyişini sorgular. 1 A
1.3.İnsan kaynakları süreçlerinin yarattığı katma değeri saptar. 1 A
2.1.İşçi-işveren arasında doğabilecek krizleri tahmin eder. 1 A
2.3.Benzer işletme yapılarında karşılaşılan benzer sorunları kıyaslar. 1 A
3.1.Uygun yönetim uygulamalarını işletme için geliştirir. 1 A
4.1.Farklı disiplinler ile birlikte çalışabilme yeteneği geliştirir. 1 A
4.2.Sosyal, akademik ve mesleki bilgileri sentezleme yeteneği elde eder. 1 A
5.1.Kariyer ve yedekleme planlarını tasarlar. 1 A
5.2.Çalışan eğitim programını geliştirir. 1 A
5.3.Ücret ve yan haklar sistemleri ile ilgili konuları tanımlar. 1 A
1. İşletmelerde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işleyişini değerlendirebilecektir. 1 A
2. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözebilecektir. 1, 2 A
3. İnsan kaynakları yönetiminin katkısıyla etkinlik ve verimliliği artırmanın yollarını planlayabilecektir. 1, 2 A, C
4. İnsan kaynakları yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki teorik ve pratik bilgileri beraber kullanabilecektir. 1, 2, 3 A
5. İnsan kaynakları politikalarını işletmenin stratejik yönetimine uygun olarak planlayabilecektir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Tanımlar ve Kavramlar Ders notlarının okunması
2 İnsan Kaynakları Yönetimini Etkileyen Faktörler Ders notlarının okunması
3 İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri Ders notlarının okunması
4 İş analizi ve iş tasarımı Ders notlarının okunması
5 İnsan Kaynakları Planlaması Ders notlarının okunması
6 İnsan kaynaklarının temini ve seçimi Ders notlarının okunması
7 Eğitim ve Gelişim Yönetimi Ders notlarının okunması
8 Performans Yönetimi Ders notlarının okunması
9 Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi Ders notlarının okunması
10 İş değerleme Ders notlarının okunması
11 Ücret Yönetimi Ders notlarının okunması
12 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ders notlarının okunması
13 İnsan kaynakları yönetiminin yasal boyutu Ders notlarının okunması
14 Endüstri İlişkileri Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Pelin Vardarlıer, İnsan Kaynaklarının Sosyal Yüzü- Sosyalika, Fastbook Yayınları, 2015. Çetin, Canan, ve Esra Dinç Özcan. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım, 2014.
İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı Prof. Dr. Neslihan OKAKIN - Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu