Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK SİGORTACILIĞI 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hakan KAHRAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kamu ve Özel sağlık sigortaları konusunda temel bir bakış açısı kazandırmak ve sağlık yönetiminde finans ve sigortanın önemini anlatmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve Önemi,Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması,Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları,Özel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat ,Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortasında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Üretim Süreçleri, İlgili Mevzuat 2,Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat,Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi,Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları,Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık Sigortacılığı,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sağlık sistemini, finansal makro bakış açısı ile gözden geçirebilecektir. 1, 2, 3 A, C
1.1. Sağlık eko sistemlerini ve temel finansal kaynakları ayırt edip sınıflayabilir. 1, 2, 3 A, C
1.2. Sağlık finansman kaynaklarını ve çeşitliliğin önemini açıklayabilir. 1, 2, 3 A, C
1.3. Sağlık giderlerini kaynak ve dağılıma göre sınıflayabilir. 1, 2, 3 A, C
1.4. Sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin önemini açıklayabilir. 1, 2, 3 A, C
2. Sigorta ve sigortacılık kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A, C
2.1. Sigortacılıkla ilgili kavramları açıklar. 1, 2, 3 A, C
2.2. Özel ve genel sağlık sigortalarının farkını saptar. 1, 2, 3 A, C
2.3. Sigortanın temel çalışma prensiplerini kavrar. 1, 2, 3 A, C
3. Özel ve Kamu Sağlık Sigortacılığını tartışabilecektir. 1, 2, 3 A, C
3.1. Genel Sağlık Sigortasına ait bilgileri açıklar. 1, 2, 3 A, C
3.2. Özel Sağlık Sigorta kurumlarındaki organizasyon ve fonksiyon dağılımını ve yapılanmasını, hizmet sunucularla ilişkilerini saptar. 1, 2, 3 A, C
3.3. Genel hatları ile sigorta kanunu, yetkili organları, aralarındaki ilişkileri ve bunların önemini kavrar. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve Önemi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
2 Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
3 Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
4 Özel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
5 Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
6 Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
7 Sağlık Sigortasında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Üretim Süreçleri, İlgili Mevzuat 2 Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
8 Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
9 Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili Mevzuat Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
10 Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
11 Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
12 Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık Sigortacılığı Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
13 Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
14 Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi 2 Konuyla ilgili akademik çalışmaların incelenmesi
Kaynaklar
Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu ders notları
Dersi veren öğretim üyesinin gerekli gördüğü takdirde kitap, dergi, makale ve tez gibi basılı dokümanlar öğrencilerle paylaşılmaktadır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 1 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu