Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE YÖNETİMİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sinem CECE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastanelerin yönetimi hakkındaki temel kavramları tartışmak, hastane yönetimindeki değişim ve belirsizliklerle baş edebilmek için geliştirilecek stratejilerin nasıl belirlendiğini değerlendirmek, hastanelerin performansının yönetilmesi gibi uygulamaları sorgulamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hastanelerin Tarihçesi, Tanımı, Hastane Sistemi,2.Türkiye’de Hastanelerin Gelişimi, Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması,3.Özel Hastane Organizasyon Yapısı, Kamu Hastanesi Organizasyon Yapısı,,4. Hastanelerde Tesis Yönetimi,5. Hastanelerde Risk Yönetimi,6. Hastanelerde Bilişim Teknolojileri Yönetimi,7. Hastanelerde Teşhis Ve Tedavi Hizmetleri Yönetimi,8. Hastane Yönetiminde Genel Destek Hizmetleri Yönetimi ,9.Hastanelerde Tıbbi Destek Hizmetleri,10. Hastane Yönetim Kurulu ,11. Hastanelerde Poliklinik Ve Klinik Hizmetleri Yönetimi ,12.Hastanelerde Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi,13. Özel Hastane Mevzuatı ve Hizmet Ünitelerinin Standartları,14.Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Hastane kavramını ve hastane yönetiminin belirleyicilerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 2 A
1.1.Türkiye'deki hastane örgütlenmesini analiz eder 1, 10, 2
1.2.Sağlık sistemi içinde hastanelerin konumunu bilir 1, 10, 2
2.Hastaneyi tanımlayabilecek ve sınıflandırılmasını ayırt edebilecektir. 1, 10, 2 A
2.2.Tarihsel süreçte hastane organizasyonlarının gelişimini ve sağlık piyasasında hastane rekabetini bilir 1, 10, 2
3.Hastane organizasyonunun fonksiyonel birimlerini listeleyecek ve işlevlerini bilecektir 1, 10, 2 A
3.1.Bir sağlık kurumundaki temel yönetsel süreçleri, hastane organizasyonunu ve hastanelerde insan kaynaklarının,kalite yönetim süreçlerinin,bilişim teknoloji yönetim süreçlerinin önemini açıklar, 1, 10, 2
3.2.Hastanedeki tesis yönetimi süreçlerini analiz eder, 1, 10, 2
3.3.Hastanedeki lojistik yönetimi süreçlerini bilir, 1, 10, 2
3.4.Hastanedeki genel destek yönetimini analiz eder, 1, 10, 2
3.5.Hastanelerdeki tıbbi hizmetleri açıklar, 1, 10, 2
3.6.Hastanelerdeki kurumsal ilişki yönetiminin önemi hakkında bilgi sahibi olur, 1, 10, 2
3.7.Hastanelerde sağlık harcamaları ve faturalandırma süreçlerini analiz eder, 1, 10, 2
3.8.Hastanelerdeki hasta hakları ve sorumluluklarını bilir, 1, 10, 2
2.1. Hastanelerin hangi kriterlere göre sınıflandırıldığını analiz eder 1, 10, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hastanelerin Tarihçesi, Tanımı, Hastane Sistemi ders notlarının okunması
2 2.Türkiye’de Hastanelerin Gelişimi, Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması ders notlarının okunması
3 3.Özel Hastane Organizasyon Yapısı, Kamu Hastanesi Organizasyon Yapısı, ders notlarının okunması
4 4. Hastanelerde Tesis Yönetimi ders notlarının okunması
5 5. Hastanelerde Risk Yönetimi ders notlarının okunması
6 6. Hastanelerde Bilişim Teknolojileri Yönetimi ders notlarının okunması
7 7. Hastanelerde Teşhis Ve Tedavi Hizmetleri Yönetimi ders notlarının okunması
8 8. Hastane Yönetiminde Genel Destek Hizmetleri Yönetimi ders notlarının okunması
9 9.Hastanelerde Tıbbi Destek Hizmetleri ders notlarının okunması
10 10. Hastane Yönetim Kurulu ders notlarının okunması
11 11. Hastanelerde Poliklinik Ve Klinik Hizmetleri Yönetimi ders notlarının okunması
12 12.Hastanelerde Klinik Destek Hizmetleri Yönetimi ders notlarının okunması
13 13. Özel Hastane Mevzuatı ve Hizmet Ünitelerinin Standartları ders notlarının okunması
14 14.Vaka Çalışması ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Şahin Kavuncubaşı ve Selami Yıldırım, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Ali Coşkun ve Ahmet Akın, Sağlık İşletmeleri Yönetim Rehberi Sağlık Kurumları Yönetimi I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sevgi Kurtulmuş, Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Sağlık Yönetimi Haydar Sur ve Tuncay Palteki, Hastane Yönetimi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 8 8
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu