Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL HUKUKA GİRİŞ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Emrah KULAKLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Arzu DİLAVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal düzen kuralları,Hukukun tanımı, amacı, fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği, Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk,Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.,Kanunlaştırma hareketleri,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı, Özel hukuk bölümleri, Kamu hukuku bölümleri, Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması, Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler, Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler,Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması, Hakların korunması ve dava hakkı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini değerlendirir. 1, 10, 2 A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar. 1, 10, 15, 2 A
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar. 1, 2 A
1.3. Farklı toplumsal/siyasi oluşumlardaki kanunlaştırma hareketlerini yorumlar. 1, 14, 2 A
2. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında değerlendirir. 1, 10, 3 A
2.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuki kavramlarla tanımlar. 1, 14, 2 A
2.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar. 1, 14, 4 A
2.3. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini yorumlar. 1, 2, 4 A
3. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü tartışır. 1, 10, 2 A
3.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar. 1, 10, 2 A
3.2. Hakkın kazanılmasının ve kaybının şartlarını belirler. 1, 10, 2 A
3.3. Hakkın korunmasının yollarını yorumlar. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal düzen kuralları
2 Hukukun tanımı, amacı, fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet
4 Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk
5 Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.
6 Kanunlaştırma hareketleri
7 Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı
8 Özel hukuk bölümleri
9 Kamu hukuku bölümleri
10 Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması
11 Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler
13 Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması
14 Hakların korunması ve dava hakkı
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Prof.Dr. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 117
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu