Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK KURUMLARINDA MUHASEBE 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gülnihal TORAMANLI
Dersi Verenler Öğr.Gör. İpek YAYLALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel muhasebe bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri ,Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi (çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı),Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi,Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi ,Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi ,Gelir Hesapları ve İşleyişi ,Gider Hesapları ve İşleyişi,Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi - Gelir Tablosu,Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bilanço,Maliyet Hesaplarının İşleyişi,Envanter İşlemleri ve Amortisman,Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri,İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi ,Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Muhasebenin temel ilkelerini özetler. 1, 2, 6 A
Gelir tablosu ve bilançoyu açıklar. 1, 12 A, B
Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi 12, 2, 4
Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri 15 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri YOK
2 Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi (çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı) YOK
3 Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi YOK
4 Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi YOK
5 Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi YOK
6 Gelir Hesapları ve İşleyişi YOK
7 Gider Hesapları ve İşleyişi YOK
8 Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi - Gelir Tablosu YOK
9 Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi, Bilanço YOK
10 Maliyet Hesaplarının İşleyişi YOK
11 Envanter İşlemleri ve Amortisman YOK
12 Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri YOK
13 İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi YOK
14 Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleri YOK
Kaynaklar
Ders sunum notları.Toramanlı Gülnihal, 2008 Genel Muhasebe, DETAY YAYINEVİ
1.Sevilengül, Orhan,2013, Genel Muhasebe, GAZİ YAYINEVİ 2.Koç Yalkın, Yüksel,2006,Genel Muhasebe-İlkeler ve Uygulamalar, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK 3.Gökçen, Gürbüz,2013, Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, BETA YAYINLARI 4.Sözen, Mustafa. Kılıç, İlhan, Tamamı Çözümlü Genel Muhasebe Problemleri, GAZİ YAYINEVİ 5.Yükçü, Süleyman,2013, Yeni TTK Uyumlu TMS ve UFRS Örnekli Genel Muhasebe, ALTIN NOKTA YAYINLARI

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 2 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 12 12
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu