Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sinem DİKSU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme kavramını ve çevresini öğretmek, işletmeyi organize edip nasıl yönetileceğini belirlemek, küresel ekonomide işletmelerin önemini vurgulamak ve işletmeler için önemli iç ve dış etkenlerin incelenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İşletme Biliminin Tarihi Gelişimi,İşletme İle İlgili Temel Kavramlar,İşletme Türleri,İşletmenin Kuruluş Analizi Ve Planlama Çalışmaları,Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, yönetim süreci ve yönetim fonksiyonları,İşletmelerde Üretim Yönetimi,İşletmelerde Pazarlama Yönetimi,İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi,İşletmelerde Muhasebe Yönetimi,İşletmelerde Finans Yönetimi,İşletme Çevresi, Büyüme Güdüleri ve Çevresel Faktörlerin Yönetilmesi,İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik,Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Temel İşletme Fonksiyonları Hakkında bilgi edinir 1 A
3.Yönetimin temel ilkeleri hakkında bilgi edinir 1 A
7.Finans ve muhasebe fonksiyonları konusunda bilgi edinir 1 A
2. Yöneticiliğin temel fonksiyonlarını ve mahiyetini öğrenir 1 A
4. İnsan kaynakları fonksiyonu hakkında bilgi edinir 1 A
5. Pazarlama fonksiyonu hakkında bilgi edinir 1 A
6. Üretim ve tedarik süreçleri hakkında bilgi edinir 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Biliminin Tarihi Gelişimi Ders notunun okunması
2 İşletme İle İlgili Temel Kavramlar Ders notunun okunması
3 İşletme Türleri Ders notunun okunması
4 İşletmenin Kuruluş Analizi Ve Planlama Çalışmaları Ders notunun okunması
5 Yönetim Biliminin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, yönetim süreci ve yönetim fonksiyonları Ders notunun okunması
6 İşletmelerde Üretim Yönetimi Ders notunun okunması
7 İşletmelerde Pazarlama Yönetimi Ders notunun okunması
8 İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Ders notunun okunması
9 İşletmelerde Muhasebe Yönetimi Ders notunun okunması
10 İşletmelerde Finans Yönetimi Ders notunun okunması
11 İşletme Çevresi, Büyüme Güdüleri ve Çevresel Faktörlerin Yönetilmesi Ders notunun okunması
12 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Ders notunun okunması
13 Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler Ders notunun okunması
14 Genel Tekrar Ders notunun okunması
Kaynaklar
Ders Notları, Konu İle İlgili Web Siteleri, power point
İşletme Bilimine Giriş Prof. Dr. Esin Can, Meslek Yüksek Okulları İçin Temel İşletmeciliğe Giriş Prof Dr. Canan Çetin, İşletme Prof. Dr. Kadri Mirze

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 24 24
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 82
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu