Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK EKONOMİSİ 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Olcay ÖZEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Masoud SHEIKHI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, ekonomik kavram, ilke ve yöntemlerin sağlık sektörüne uygulanması ve sağlık ekonomisi ile ilişkili alanlar hakkında temel bilgileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık ekonomisine giriş, temel kavramlar ve sağlık ekonomisinin gelişimi,Sağlık harcamalarının tanımı, türleri, etkileyen faktörler,Sağlık Hizmetlerinin arzı,Sağlık hizmetleri arzını etkileyen faktörler, arzın fiyat esnekliği,Sağlık hizmetlerinde talep,Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen faktörler, talebin fiyat ve gelir esnekliği,Sağlık hizmetlerinin finansmanı, amacı, önemi, hakkaniyet kavramı,Sağlık kurumlarında verimlilik,Küreselleşme ve Sağlık Ekonomisi,Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri,Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri (devam),Sağlık hizmeti pazarı ve Devletin rolü,Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme,Dersin değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık ekonomisinin temel kavram ve konularını açıklayabilecektir. 1, 3 A, E
Sağlık ekonomisini tanımlar. 1, 2, 3 A, E
Sağlık sektörünü ekonomik açıdan farklı kılan özellikleri anlatır. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetlerinde talebini, talep esnekliğini ve etkileyen faktörleri anlatır. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetlerinde arzını, arz esnekliğini ve etkileyen faktörleri anlatır. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetleri üretim maliyetleri, verimlilik ve hakkaniyet konularını özetler. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetleri arzındaki kilit aktörleri ve rollerini özetler. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili konuları özetleyebilecektir. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetlerinde finansmanın amacını ve önemini açıklar. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetlerinde mali kaynak toplama, havuzlama ve satın alma yöntemlerini özetler. 1, 2, 3 A, E
Sağlık sektöründe devletin ve pazarın rolünü özetleyebilecektir. 1, 2, 3 A, E
Sağlık sektöründe geçerli olan pazar yapılarını anlatır. 1, 2, 3 A, E
Sağlık sektöründe devletin pazara müdahale ettiği alanları, gerekçelerini ve müdahale şekillerini özetler. 1, 2, 3 A, E
Sağlık ekonomisinin küreselleşme, hukuk ve politika ile ilişkilerini özetleyebilecektir. 1, 2, 3 A, E
Sağlık ekonomisi ile küreselleşme ilişkisini anlatır. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme yöntemlerini özetleyebilecektir. 1, 2, 3 A, E
Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirmenin amacını ve önemini anlatır. 1, 2, 3 A, E
Ekonomik değerlendirme yöntemlerini karşılaştırmalı olarak özetler. 1, 2, 3 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık ekonomisine giriş, temel kavramlar ve sağlık ekonomisinin gelişimi Ders notlarının okunması
2 Sağlık harcamalarının tanımı, türleri, etkileyen faktörler Ders notlarının okunması
3 Sağlık Hizmetlerinin arzı Ders notlarının okunması
4 Sağlık hizmetleri arzını etkileyen faktörler, arzın fiyat esnekliği Ders notlarının okunması
5 Sağlık hizmetlerinde talep Ders notlarının okunması
6 Sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen faktörler, talebin fiyat ve gelir esnekliği Ders notlarının okunması
7 Sağlık hizmetlerinin finansmanı, amacı, önemi, hakkaniyet kavramı Ders notlarının okunması
8 Sağlık kurumlarında verimlilik Ders notlarının okunması
9 Küreselleşme ve Sağlık Ekonomisi Ders notlarının okunması
10 Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri Ders notlarının okunması
11 Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri (devam) Ders notlarının okunması
12 Sağlık hizmeti pazarı ve Devletin rolü Ders notlarının okunması
13 Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme Ders notlarının okunması
14 Dersin değerlendirmesi Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Yok
1. Y. Çelik, Sağlık Ekonomisi. Siyasal Kitabevi, 2011. 2. Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı ders sunumları. 3. Sağlık Ekonomisi. Ed. Mustafa Solak, Anadolu Üniversitesi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu