Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK TURİZMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nihal KOCAAĞA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık turizmi ile ilgili kavramların bilinmesi, sağlık turizminin gelişiminin incelenmesi, sağlık turizmi sektörünün incelenmesi ve Türkiye ve dünyadaki sağlık turizminin analiz edilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Turizmi Kavramı ,Sağlık Turizmi Pazarı ,Uluslararası Satış ve Pazarlama Stratejileri ,Sağlık Turizminde Tanıtım ve Markalaşma,Sağlık Turizminde Hasta Beklentileri ve Memnuniyeti,Sağlık Turizminde Asistans Hizmetler,Sağlık Turizminde Kalite, Güvenlik ve Risk ,Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular ,Kontrat Yönetimi,Sağlık Turizminde Asistans Hizmetler,Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi ,Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi ,Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Araştırmalar ,Gelecekteki Sağlık Turizmi Araştırmaları için Değerlendirmeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık turizminin dünyadaki uygulamalarını öğrenir. 1, 2, 3 A, D
Sağlık turizminde pazarlama stratejileri ile ilgili bilgi sahibi olur. 1, 2, 3 A, D
Sağlık turizmi kapsamında hasta beklentisi ve hizmet sunumu hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Turizmi Kavramı Ders notlarının okunması
2 Sağlık Turizmi Pazarı Ders notlarının okunması
3 Uluslararası Satış ve Pazarlama Stratejileri Ders notlarının okunması
4 Sağlık Turizminde Tanıtım ve Markalaşma Ders notlarının okunması
5 Sağlık Turizminde Hasta Beklentileri ve Memnuniyeti Ders notlarının okunması
6 Sağlık Turizminde Asistans Hizmetler Ders notlarının okunması
7 Sağlık Turizminde Kalite, Güvenlik ve Risk Ders notlarının okunması
8 Sağlık Turizminde Yasal ve Etik Konular Ders notlarının okunması
9 Kontrat Yönetimi Ders notlarının okunması
10 Sağlık Turizminde Asistans Hizmetler Ders notlarının okunması
11 Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Genel Bir Çerçeve ve Tıp Turizmi Ders notlarının okunması
12 Sağlık Turizminde Türkiye' nin Yeri ve Önemi: Termal Turizm, Engelli ve Yaşlı Turizmi Ders notlarının okunması
13 Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Araştırmalar Ders notlarının okunması
14 Gelecekteki Sağlık Turizmi Araştırmaları için Değerlendirmeler Ders notlarının okunması
Kaynaklar
1.Türkiye Sağlık Vakfı ve Sağlık Turizm Derneği, Dünya’ da ve Türkiye’ de Sağlık Turizmi-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 2.Hall, M. Medical Tourism: The Ethics, Regulation, and Marketing of Health Mobility. Taylor & Francis, Inc. 2012. 3.Hodges, J.R., et al. Risks and Challenges in Medical Tourism: Understanding the Dynamics of the Global Market for Health Services. Greenwood Publishing Group, Incorporated. 2012. 4.Lunt, N., et al. Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A Scoping Review. OECD. http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/48723982.pdf
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 2 26
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 52
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu