Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SUNUM TEKNİKLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İLETİŞİM
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Banu ZORLUTUNA
Dersi Verenler Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve geliştirdikleri projeleri topluluk önünde sunma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Etkili sunum yapma esasları.,Görsel iletişim nedir?,Sunum metodlarının incelenmesi.,Sunum esnasında beden dili kullanımı.,Etkili konuşma sanatı.,Özgemiş örneklerinin incelenmesi ve özgeçmiş yazma.,Portfolyo nedir?Portfolyo tasarım esasları.,Portfolyo tasarımı,Kişisel sunum açısından dijital portfolyonun incelenmesi.,Dijital portfolyoda video kullanımı.,Dijital portfolyoda çoklu ortam özellikleri.,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ekili sunumun nasıl yapılacağını bilir. 1, 3 C, F
Etkili sunum teknikleri konusunda kavram, yöntem ve anlayışlara ilişkin sosyal psikolojik açıdan bir iç görü kazanır. 1, 3 C, F
Grafiksel öğeleri etkin sekilde kullanabilir. 1, 3 C, F
Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini kavrar. Etkili sunumun amaç ve işlevlerinin ne olduğuna ilişkin farkındalık kazanır Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir. 1, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Etkili sunum yapma esasları. Ders notlarının okunması
2 Görsel iletişim nedir? Ders notlarının okunması
3 Sunum metodlarının incelenmesi. Ders notlarının okunması
4 Sunum esnasında beden dili kullanımı. Ders notlarının okunması
5 Etkili konuşma sanatı. Ders notlarının okunması
6 Özgemiş örneklerinin incelenmesi ve özgeçmiş yazma. Ders notlarının okunması
7 Portfolyo nedir?Portfolyo tasarım esasları. Ders notlarının okunması
8 Portfolyo tasarımı Ders notlarının okunması
9 Kişisel sunum açısından dijital portfolyonun incelenmesi. Ders notlarının okunması
10 Dijital portfolyoda video kullanımı. Ders notlarının okunması
11 Dijital portfolyoda çoklu ortam özellikleri. Ders notlarının okunması
12 Öğrenci sunumları Ders notlarının okunması
13 Öğrenci sunumları Ders notlarının okunması
14 Öğrenci sunumları Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Ders notları, power point sunuları, konu ile ilgili web sayfaları, İletişime Giriş- Prof.Dr.Aysel Aziz, Söz Söyleme Sanatı- Nüzhet Şenbay, Başarılı Sunum- John Collins, İkna Teknikleri-Roger Fisher, Daniel Saphiro, Mülakatla Seçme- David Walker.
İnsan İlişkileri İletişim, Nilüfer Voltan Acar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 5 5
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 1 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu