Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İletişim
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerini ve halkla ilişkilerin rolünü değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Halkla İlişkilere Giriş,2.Halkla İlişkiler Kavramı,3.Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi,4.Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar,5.Halkla İlişkiler Teorileri,6.Halkla İlişkilerde Hedef Kitle,7.Halkla İlişkilerde Kampanya,8.Kurum İçi İletişim,9.Kurum İçi Halkla İlişkiler,10.Halkla İlişkiler Uzmanının Özellikleri,11.Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar,12.Sorun Yönetimi,13.Kriz Yönetimi,14.İtibar Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde hedef kitleyi sınıflandırabilecektir. 1, 10, 2 A
1.1. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde dahili ve harici hedef kitleyi açıklar. 1, 2, 3 A
1.2. Hedef kitleyi belirleme sebeplerini tartışır. 1, 10, 2 A
1.3. Hedef kitleyi belirlememenin sonuçlarını yorumlar. 1, 10, 3 A
2. Kriz yönetimini değerlendirebilecektir. 1, 10, 3 A
2.1. Krizi tanımlar. 1, 10, 3 A
2.2. Krizi meydana getiren etmenleri sınıflandırır. 1, 10, 3 A
2.3. Kriz yönetimi adımlarını sıralar. 1, 3 A, B
3. Halkla ilişkiler kampanyası hazırlayabilecektir. 1, 10, 2 A
3.1. Halkla ilişkiler kampanyasının aşamalarını sıralar. 1, 10, 3 A
3.2. Bilgi toplamada kullanılabilecek yöntemleri karşılaştırır. 1, 10, 2, 3 A
3.3. Halkla ilişkiler kampanyalarının önemini açıklar. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Halkla İlişkilere Giriş Ders notlarının okunması
2 2.Halkla İlişkiler Kavramı Ders notlarının okunması
3 3.Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi Ders notlarının okunması
4 4.Halkla İlişkiler ve İlişkili Olduğu Alanlar Ders notlarının okunması
5 5.Halkla İlişkiler Teorileri Ders notlarının okunması
6 6.Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Ders notlarının okunması
7 7.Halkla İlişkilerde Kampanya Ders notlarının okunması
8 8.Kurum İçi İletişim Ders notlarının okunması
9 9.Kurum İçi Halkla İlişkiler Ders notlarının okunması
10 10.Halkla İlişkiler Uzmanının Özellikleri Ders notlarının okunması
11 11.Halkla İlişkilerde Danışman Ajanslar Ders notlarının okunması
12 12.Sorun Yönetimi Ders notlarının okunması
13 13.Kriz Yönetimi Ders notlarının okunması
14 14.İtibar Yönetimi Ders notlarının okunması
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Okay A. & Okay A. Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 4 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu