Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MUHASEBE 2+0 2 3,0
Ders Programı Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Selman DURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nuri GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere temel muhasebe bilgisi kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri,2. Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi(çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı),3. Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi,4. Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi,5. Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi,6. Gelir Hesapları ve İşleyişi,7. Gider Hesapları ve İşleyişi,8. Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi- Gelir Tablosu,9. Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi- Bilanço,10. Maliyet Hesaplarının İşleyişi,11. Envanter İşlemleri ve Amortisman,12. Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri,13. İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi,14. Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Muhasebe bilimini tanımlar. 1, 10, 15, 2 A
3.Muhasebenin temel ilke ve prensiplerini sıralar ve açıklar. 1, 14, 2
2. Muhasebenin işletmeler için önemini ve rolünü açıklar. 1, 10, 15, 2 A
4. Muhasebede kullanılan mali tabloları sıralar ve açıklar 1, 14
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Muhasebenin temel kavramları ve ilkeleri
2 2. Muhasebe kayıtları ve tek düzen muhasebe sistemi(çift kayıtlı muhasebe sistemi, tek düzen hesap planı)
3 3. Aktif ve Pasif Hesapların İşleyişi
4 4. Finansal Varlıklar, Dönen ve Duran Varlıkların İşleyişi
5 5. Yabancı Kaynakların Kapsamları ve Öz Sermaye Hesaplarının İşleyişi
6 6. Gelir Hesapları ve İşleyişi
7 7. Gider Hesapları ve İşleyişi
8 8. Temel Mali Tablolarının Düzenlenmesi- Gelir Tablosu
9 9. Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi- Bilanço
10 10. Maliyet Hesaplarının İşleyişi
11 11. Envanter İşlemleri ve Amortisman
12 12. Muhasebe Dönem Sonu Kapanış İşlemleri
13 13. İşletmenin Finansal Olaylarının Değerlendirilmesi
14 14. Genel Muhasebe Yönetmeliği ve İlkeleri
Kaynak
Ders sunum notları
1.Sevilengül, Orhan,2013, Genel Muhasebe, GAZİ YAYINEVİ 2.Koç Yalkın, Yüksel,2006,Genel Muhasebe-İlkeler ve Uygulamalar, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK 3.Gökçen, Gürbüz,2013, Genel Muhasebe İlkeler ve Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları, BETA YAYINLARI 4.Sözen, Mustafa. Kılıç, İlhan, Tamamı Çözümlü Genel Muhasebe Problemleri, GAZİ YAYINEVİ 5.Yükçü, Süleyman,2013, Yeni TTK Uyumlu TMS ve UFRS Örnekli Genel Muhasebe, ALTIN NOKTA YAYINLARI

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu