Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OPTİK ALETLERİN KULLANILMASI 2+0 2 2,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin temel hedefi, optisyenlik mesleği ile ilgili tüm optik aletleri optik yapısını ve kullanımını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Lensometre Esası,Fokometre tanımı ve çeşitleri,Merceklerin Fokometredeki, görüntüleri,Merceklerin Diyoptrik güçlerinin belirlenmesi,Büyüteçler, Mikroskoplar,Teleskoplar, Fotoğraf makinası,Gözle İlgili Şikayetler ve Göz Hastalıklarının Semptomatolojisi,Göz muayenesi,,Gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesinde Kullanılan Optik Araç - Gereçler ve esasları,Oftalmaskoplar,Retinoskoplar, Fundus kameraları,Refraktometreler, Tonometreler,Yarık lambaları ve Ameliyat mikroskop çeşitleri,Fotoğraf koyulaştırıcıları.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Az görme araçlarını ve teleskopun yapısını tanıyabilecektir. 1, 10, 15, 2, 3 A
1.1. Büyüteçlerin yapısını,büyüteçli gözlükleri tanır. 1, 10, 3 A
1.2. Teleskopik gözlükleri tanıyabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. Mikroskobun yapısını tanıyabilecektir. 1, 10, 19, 2 A
2.1. Mikroskobun optiksel sapınçlarını açıklar. 1, 10, 4 A
2.2. Özel Mikroskop çeşitleri ve nerelerde kullanıldığını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
3. Kameranın optik yapısını ve çalışma prensibini tanıyabilecektir. 1, 15, 3 A
4. Pupillametrenin teknik yapısını tanıyabilecektir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Lensometre Esası Sunumlar
2 Fokometre tanımı ve çeşitleri Sunumlar
3 Merceklerin Fokometredeki, görüntüleri Sunumlar
4 Merceklerin Diyoptrik güçlerinin belirlenmesi Sunumlar
5 Büyüteçler, Mikroskoplar Sunumlar
6 Teleskoplar, Fotoğraf makinası Sunumlar
7 Gözle İlgili Şikayetler ve Göz Hastalıklarının Semptomatolojisi Sunumlar
8 Göz muayenesi, Sunumlar
9 Gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesinde Kullanılan Optik Araç - Gereçler ve esasları Sunumlar
10 Oftalmaskoplar Sunumlar
11 Retinoskoplar, Fundus kameraları Sunumlar
12 Refraktometreler, Tonometreler Sunumlar
13 Yarık lambaları ve Ameliyat mikroskop çeşitleri Sunumlar
14 Fotoğraf koyulaştırıcıları. Sunumlar
Kaynak
Öğretim elemanının ders notları
Serway and Jewett, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 8th Edition, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 48
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu