Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL FİZİK 2+0 2 4,0
Ders Programı Salı 16:30-17:15 Salı 17:30-18:15 Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fiziğin temel konuları olan Fiziksel Büyüklükler, İş, Güç, Enerji, Elektromanyetizma ile Radyasyon ve tıptaki yeri hakkında bilgiler aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fiziksel Büyüklükler( Ölçme ve birim sistemleri),Vektörel ve skaler büyüklükler,Vektörel ve skaler işlemler,Kinematik değişkenler ve hareket,Atışlar,Newton’un hareket yasaları,Newton’un hareket yasaları uygulamaları,İş, güç, enerji (İş-enerji teoremi ve güç), İş, güç, enerji ( İş, güç, enerji uygulamaları), Elektrostatik (Coulomb yasası),Elektrostatik (Elektrik alan),Elektrostatik (Elektriksel potansiyel ve sığa), Akım ve Direnç ( Amper yasası),Akım ve Direnç (Ohm yasası ve Joule yasası); konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.Temel fiziksel büyüklükleri açıklar. 1, 2, 3 A
1.2.İş, güç, enerji bağıntılarını açıklar. 1, 3, 8 A
2.1.Gauss yasasını tanımlar. 1, 2 A
1. Fiziksel büyüklükleri, vektörleri, iş, güç ve enerji olaylarını ifade edebilecektir. 1, 15, 3 A
2. Elektromanyetizmayı açıklayabilecektir. 1, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fiziksel Büyüklükler( Ölçme ve birim sistemleri) Ders Notları
2 Vektörel ve skaler büyüklükler Ders Notları
3 Vektörel ve skaler işlemler Ders Notları
4 Kinematik değişkenler ve hareket Ders Notları
5 Atışlar Ders Notları
6 Newton’un hareket yasaları Ders Notları
7 Newton’un hareket yasaları uygulamaları Ders Notları
8 İş, güç, enerji (İş-enerji teoremi ve güç) Ders Notları
9 İş, güç, enerji ( İş, güç, enerji uygulamaları) Ders Notları
10 Elektrostatik (Coulomb yasası) Ders Notları
11 Elektrostatik (Elektrik alan) Ders Notları
12 Elektrostatik (Elektriksel potansiyel ve sığa) Ders Notları
13 Akım ve Direnç ( Amper yasası) Ders Notları
14 Akım ve Direnç (Ohm yasası ve Joule yasası) Ders Notları
Kaynak
Ders notu öğrencilere verilecektir
Serway I, Serway II

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu