Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON 2+0 2 3,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sezer HACIAĞAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı o¨gˆrencilerin go¨rme kalitesi, kırma kusurları ve du¨zeltilme prensiplerini kavramasını sagˆlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanıs¸ma, Ders tanıtımı ve go¨rme optigˆine giris¸,Optik Sistem Olarak Go¨z: Pupilla cevabı ve go¨rmeye etkisi, go¨rme keskinligˆi ve go¨rme alanı,Go¨zu¨n rekraftik durumu, (uzak nokta, emetropi, ametropi), anizometropi, anizokonia ve unilateral afaki, akomodasyon I,Go¨zu¨n rekraftik durumu, (uzak nokta, emetropi, ametropi), anizometropi, anizokonia ve unilateral afaki, akomodasyon II,Refraktif kusurlar ve tanımlar,Ametropi Korreksiyonu: Go¨zlu¨k, kontak lens, intraoku¨ler lens, cerrahi.,Klinik Refraksiyon: Objektif refraksiyon (retinoskopi), subjektif refraksiyon teknikleri, sikloplejik ve nonsikloplejik refraksiyon I,Klinik Refraksiyon: Objektif refraksiyon (retinoskopi), subjektif refraksiyon teknikleri, sikloplejik ve nonsikloplejik refraksiyon II,Klinik akomodatif problemler (presbiyopi, akomodasyon fazlalıgˆı ve yetmezligˆi, akomodatif konverjans/akomodasyon oranı, go¨zlu¨k veya kontak lensle du¨zeltmenin akomodasyon ve konverjans u¨zerine etkileri I,Klinik akomodatif problemler (presbiyopi, akomodasyon fazlalıgˆı ve yetmezligˆi, akomodatif konverjans/akomodasyon oranı, go¨zlu¨k veya kontak lensle du¨zeltmenin akomodasyon ve konverjans u¨zerine etkileri II,Multifokal lensler (tipleri, Prentice kuralı ve bifokal dizayn), o¨zel lensler, monoku¨ler diplopi,Go¨rme Mekanizması, go¨rme kalitesini saptama, ıs¸ıgˆın sapma teorisi, go¨z uyumu, go¨rme alanı I,Go¨rme Mekanizması, go¨rme kalitesini saptama, ıs¸ıgˆın sapma teorisi, go¨z uyumu, go¨rme alanı II,Ders tekrarı ve sorular; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrencilerin optik fizik ve geometrik hakkında bilgi sahibi olmaları, insan gözü optiği ve anatomisine hakim olmaları, refraktif kusurlar bu kusurların klinik yansımalarını ve bu kusurların tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanıs¸ma, Ders tanıtımı ve go¨rme optigˆine giris¸ Sunumlar
2 Optik Sistem Olarak Go¨z: Pupilla cevabı ve go¨rmeye etkisi, go¨rme keskinligˆi ve go¨rme alanı Sunumlar
3 Go¨zu¨n rekraftik durumu, (uzak nokta, emetropi, ametropi), anizometropi, anizokonia ve unilateral afaki, akomodasyon I Sunumlar
4 Go¨zu¨n rekraftik durumu, (uzak nokta, emetropi, ametropi), anizometropi, anizokonia ve unilateral afaki, akomodasyon II Sunumlar
5 Refraktif kusurlar ve tanımlar Sunumlar
6 Ametropi Korreksiyonu: Go¨zlu¨k, kontak lens, intraoku¨ler lens, cerrahi. Sunumlar
7 Klinik Refraksiyon: Objektif refraksiyon (retinoskopi), subjektif refraksiyon teknikleri, sikloplejik ve nonsikloplejik refraksiyon I Sunumlar
8 Klinik Refraksiyon: Objektif refraksiyon (retinoskopi), subjektif refraksiyon teknikleri, sikloplejik ve nonsikloplejik refraksiyon II Sunumlar
9 Klinik akomodatif problemler (presbiyopi, akomodasyon fazlalıgˆı ve yetmezligˆi, akomodatif konverjans/akomodasyon oranı, go¨zlu¨k veya kontak lensle du¨zeltmenin akomodasyon ve konverjans u¨zerine etkileri I Sunumlar
10 Klinik akomodatif problemler (presbiyopi, akomodasyon fazlalıgˆı ve yetmezligˆi, akomodatif konverjans/akomodasyon oranı, go¨zlu¨k veya kontak lensle du¨zeltmenin akomodasyon ve konverjans u¨zerine etkileri II Sunumlar
11 Multifokal lensler (tipleri, Prentice kuralı ve bifokal dizayn), o¨zel lensler, monoku¨ler diplopi Sunumlar
12 Go¨rme Mekanizması, go¨rme kalitesini saptama, ıs¸ıgˆın sapma teorisi, go¨z uyumu, go¨rme alanı I Sunumlar
13 Go¨rme Mekanizması, go¨rme kalitesini saptama, ıs¸ıgˆın sapma teorisi, go¨z uyumu, go¨rme alanı II Sunumlar
14 Ders tekrarı ve sorular Sunumlar
Kaynak
Klinik Optik (American Academy of Ophthalmology) Temel Göz Hastalıkları (Prof.Dr. Pınar Aydın)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu