Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEKTÖREL UYGULAMA I 0+16 8 12,0
Ders Programı Cuma 07:00-07:45 Cuma 08:00-08:45 Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45 Cuma 12:45-13:30 Cuma 13:30-14:15 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15 Cuma 18:30-19:15 Cuma 19:30-20:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1.Mesai saatlerine, iş yeri çalışma kural ve prensiplerine uyması gerektiğini saptayabilirler. 2.Optik lens cinslerini açıklayabilecektir. 2.1.Optik lenslerin fokometre ölçümleri açıklar. 2.3.Pupilla mesafesi ve ölçümlerini açıklar. 3.Optik mağaza içerisinde optik malzemelerin yerleşimi sıralayabilecektir. 3.1.Optik lenslerin özelliklerine göre yerleşimi ve siparişini tanır. 3.2.Çerçeve cinsleri ve kalite özellikleri tanır. 4.Gözlük reçetesi ve adisyonu saptayabilecektir. 4.1.Gözlük reçetesi transpozesini açıklar.
Dersin İçeriği Bu ders; Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile u¨niversite arasındaki bu¨rokratik is¸lemlerin tamamlanması,Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması,Alanı ile ilgili temel du¨zeydeki bir c¸alıs¸manın yu¨ru¨tu¨lmesi,Alanı ile ilgili uygulamalarda kars¸ılas¸ılan ve o¨ngo¨ru¨lemeyen karmas¸ık sorunları c¸o¨zmek ic¸in ekip u¨yesi olarak sorumluluk alınması.,Alanında edinilen temel du¨zey eki bilgi ve becerileri degˆerlendirilmesi.,Bir proje c¸erc¸evesinde etkinliklerin yu¨ru¨tu¨lebilmesi.,Rec¸ete kayıt defterine gelen rec¸eteleri kaydetmek,Alanının gerektirdigˆi bilgisayar yazılımı ile birlikte bilis¸im ve iletis¸im teknolojilerinin kullanılması,Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler du¨zeyinde du¨s¸u¨ncelerin yazılı ve so¨zlu¨ iletis¸im yoluyla aktarılması,Alanı ile ilgili konularda du¨s¸u¨ncelerin ve sorunlara ilis¸kin c¸o¨zu¨m o¨nerilerinin uzman kis¸ilerle paylas¸ılması,C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek I,C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek II,Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak I,Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak II; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Optik mağazayı tanıyarak yapılması gereken işlemleri öğrenmek.Kullanılan makine ve malzemeleri tanımak 14, 4 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yerinde Uygulama yapılacak kurum ile u¨niversite arasındaki bu¨rokratik is¸lemlerin tamamlanması yok
2 Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması yok
3 Alanı ile ilgili temel du¨zeydeki bir c¸alıs¸manın yu¨ru¨tu¨lmesi yok
4 Alanı ile ilgili uygulamalarda kars¸ılas¸ılan ve o¨ngo¨ru¨lemeyen karmas¸ık sorunları c¸o¨zmek ic¸in ekip u¨yesi olarak sorumluluk alınması. yok
5 Alanında edinilen temel du¨zey eki bilgi ve becerileri degˆerlendirilmesi. yok
6 Bir proje c¸erc¸evesinde etkinliklerin yu¨ru¨tu¨lebilmesi. yok
7 Rec¸ete kayıt defterine gelen rec¸eteleri kaydetmek yok
8 Alanının gerektirdigˆi bilgisayar yazılımı ile birlikte bilis¸im ve iletis¸im teknolojilerinin kullanılması yok
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olunan temel bilgi ve beceriler du¨zeyinde du¨s¸u¨ncelerin yazılı ve so¨zlu¨ iletis¸im yoluyla aktarılması yok
10 Alanı ile ilgili konularda du¨s¸u¨ncelerin ve sorunlara ilis¸kin c¸o¨zu¨m o¨nerilerinin uzman kis¸ilerle paylas¸ılması yok
11 C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek I yok
12 C¸erc¸eve ve cam alınan firmaları o¨gˆrenmek ve cam siparis¸i verebilmek II yok
13 Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak I yok
14 Mu¨s¸teri ile birebir iletis¸ime gec¸mek ve satıs¸ yapmak II yok
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 16 224
Rehberli Problem Çözme 14 5 70
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 5 70
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 364
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 12,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu