Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİKTE GEOMETRİK OPTİK 2+0 2 6,0
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Işık, Işığın fiziksel özellikleri ve ışığın madde ile etkileşimini kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş; Geometrik optik ve onun fizikteki yeri ve önemi,Işık ve optik,Işığın doğası,Işığın dalga modeli (dalgaboyu, frekans, elektromagnetik spektrum),Işığın tanecik modeli (foton enerjisi),Yansıma kanunları,Kırılma kanunları,Tam yansıma,Düzlem ve küresel aynalarda yansıma kanunları,Küresel kırıcı yüzeylerde kırılma,Mercekler,İnce kenarlı mercek sistemleri,Kalın kenarlı mercekler sistemleri,Tüm konularla ilgili sorular ve çözümleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Işığın Doğasını tanımlayabilecektir. 1.1 Titreşen Elektrik ve Magnetik Alanları tanımlayabilecektir. 1.2 Elektromagnetik Dalgaları açıklayabilecektir. 1.3 Elektromagnetik Dalganın Taşıdığı Enerjiyi açıklayabilecektir. 1.4 Işığın Tanecik Modelini tanımlayabilecektir. 2. Işığın Bir Ortamda Yayılmasını öğrenebilecektir. 2.1 Geometrik Optikte Işın Yaklaşımını tanımlayabilecektir. 2.2 Işığın Yansımasını tanımlayabilecektir. 2.3 Işığın Kırılması öğrenebilecektir. 2.4 Tam Yansımayı öğrenebilecektir. 3. Aynalarda Görüntü oluşumunu tanımlayabilecektir. 3.1Düzlem Aynalarda Görüntü Oluşumunu öğrenebilecektir. 3.2Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumunu öğrenebilecektir. 4. Mercekleri tanımlayabilecektir. 4.1 İnce Mercekleri tanıyabilecektir. 4.2 İnce Mercek Bağıntısını öğrenebilecektir. 4.3 İnce Merceklerde Görüntü Oluşumunu öğrenebilecektir. 4.4 Kalın Mercekleri tanıyabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Geometrik optik ve onun fizikteki yeri ve önemi
2 Işık ve optik
3 Işığın doğası
4 Işığın dalga modeli (dalgaboyu, frekans, elektromagnetik spektrum)
5 Işığın tanecik modeli (foton enerjisi)
6 Yansıma kanunları
7 Kırılma kanunları
8 Tam yansıma
9 Düzlem ve küresel aynalarda yansıma kanunları
10 Küresel kırıcı yüzeylerde kırılma
11 Mercekler
12 İnce kenarlı mercek sistemleri
13 Kalın kenarlı mercekler sistemleri
14 Tüm konularla ilgili sorular ve çözümleri
Kaynak
Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu