Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OPTİSYENLİĞE GİRİŞ 3+0 3 8,0
Ders Programı Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15 Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Optisyenlik mesleğinin kanun, yönetmelik, deontoloji meslek tarihi ve gelişimi konularının anlatımı, mesleki tüm argümanlar (reçete, cam, çerçeve, lens vb..) temel bilgilerin anlatımı, laboratuvar araç ve gereçlerinin teorik olarak tanımlanması
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımı, kapsamı, gerekçesi, önemi,kural ve gerekliliği,Türkiye'de optisyenlik mesleğinin tarihi ve gelişimi,Gözlük ve lenslerin tarihçesi,Optisyenlik mesleği, optisyenin görev ve sorumlulukları,Terminolojik terimler ve mesleki tanımlar,Transpoze,Gözlük ve çerçeve çeşitleri,Refraksiyon kusurları ve lenslerin düzeltme teknikleri,Gözlük camlarının değişik meridyendeki diyoptrik güçleri,Konkav ve konveks lenslerin özellikleri,Organik ve mineral lenslerin fiziksel ve kimyasal özellikleri,Gözlük camlarında yansıma önleyici kaplamalar,Yüz tipine göre çerçeve seçimi ve çerçeve seçilirken dikkat edilecek hususlar,Fokometre tanıtımı ve kullanım tekniği; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Optisyenlik mesleğinin önemi ve gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olur. 1, 11, 2, 3, 4 A, C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, kapsamı, gerekçesi, önemi,kural ve gerekliliği Sunumlar
2 Türkiye'de optisyenlik mesleğinin tarihi ve gelişimi Sunumlar
3 Gözlük ve lenslerin tarihçesi Sunumlar
4 Optisyenlik mesleği, optisyenin görev ve sorumlulukları Sunumlar
5 Terminolojik terimler ve mesleki tanımlar Sunumlar
6 Transpoze Sunumlar
7 Gözlük ve çerçeve çeşitleri Sunumlar
8 Refraksiyon kusurları ve lenslerin düzeltme teknikleri Sunumlar
9 Gözlük camlarının değişik meridyendeki diyoptrik güçleri Sunumlar
10 Konkav ve konveks lenslerin özellikleri Sunumlar
11 Organik ve mineral lenslerin fiziksel ve kimyasal özellikleri Sunumlar
12 Gözlük camlarında yansıma önleyici kaplamalar Sunumlar
13 Yüz tipine göre çerçeve seçimi ve çerçeve seçilirken dikkat edilecek hususlar Sunumlar
14 Fokometre tanıtımı ve kullanım tekniği Sunumlar
Kaynak
Powerpoint sunum dosyaları
Ders kitabı, yardımcı kitaplar ve diğer kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu