Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OPTİSYENLİK I 2+3 3,5 8,0
Ders Programı Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Optik Aletlerin kullanılması
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR, Öğr.Gör. Filiz KARTAL DEMİRHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gözlük camları ve gözlük çerçevelerinin özelliklerine göre sınıflandırılması ve lens diyoptrilerinin tespitinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Gözlük camlarının özellikleri ve sınıflandırılması,2. Diyoptri tanımı ve formülasyonu,3. Refraksiyon kusurları,4. Aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi,5. Transpoze,6. Gözlük camlarının tanınması ve ölçülmesi,7. Fokometre kullanım tekniği,8. Gözlük çerçevelerinin tanıtılması,9. Lenslerde diyoptrik güç ve aks tespiti,10. Çerçeve seçimi ve ayarlama,11. PD mesafesi ve Montaj yüksekliği tesbiti,12. Gözlük camlarının markürlenmesi, çizimi ve tıraşlanması,,13. Gözlük camlarının değişik meridyenlerindeki diyoptrik güçleri,14. Optisyenlikte kullanılan optik aletler, el aletleri, malzemeler ve bakımı.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sferometre İle Lens Ölçme Prosedürünü ve lenslerin tanınması ve nötralizasyonunu açıklayabileceklerdir. 1, 10, 2, 3, A
2. Fokometreyi ve prizmaları tanıyabilecektir. 1, 10, 3, A
3. Kimyasal yapılarına göre lensleri tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, A
4. Polaroid lensleri tanıyabilecektir. 1, 10, 3, A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, A: Yazılı sınav
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Gözlük camlarının özellikleri ve sınıflandırılması
2 2. Diyoptri tanımı ve formülasyonu
3 3. Refraksiyon kusurları
4 4. Aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi
5 5. Transpoze
6 6. Gözlük camlarının tanınması ve ölçülmesi
7 7. Fokometre kullanım tekniği
8 8. Gözlük çerçevelerinin tanıtılması
9 9. Lenslerde diyoptrik güç ve aks tespiti
10 10. Çerçeve seçimi ve ayarlama
11 11. PD mesafesi ve Montaj yüksekliği tesbiti
12 12. Gözlük camlarının markürlenmesi, çizimi ve tıraşlanması,
13 13. Gözlük camlarının değişik meridyenlerindeki diyoptrik güçleri
14 14. Optisyenlikte kullanılan optik aletler, el aletleri, malzemeler ve bakımı.
Kaynak
PowerPoint sunum dosyaları.
Ders kitabı, yardımcı kitaplar ve diğer kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu