Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROJE VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnşaat endüstrisi, inşaat süreci, inşaat sürecinin aşamaları, inşaat sürecinde sorumluluk ve riskler, fiyatlandırma anlaşmaları, süre, maliyet ve kalite yönetimi. İnşaat sözleşme yönetiminin temel ilkeleri, Bir inşaat sözleşmesinin yapısının incelenmesi, yorum sorunları, uyuşmazlıklar ve uluslar arası standart sözleşme formları tanıtılmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kritik yol analizi,Kritik yol analizi,Gantt Yöntemi,Gantt Yöntemi,Kaynak Yönetimi,Kazanılmış değer analizi,Kazanılmış değer analizi,Kazanılmış değer analizi,Sözleşmeye giriş,Sözleşme hazırlanması,Sözleşme maddeleri,Sözleşme maddeleri,Sözleşme maddeleri,Uyuşmazlıklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenci kritik yol yöntemini kullanarak iş planlaması yapabilecektir. 12, 15, 2, 4 A
2. Öğrenci Gantt diyagramı ile iş planlaması yapabilecektir. 10, 12, 15, 2, 4 A
3. Öğrenci kazanılmış değer analizi ile işin tahmini bitiş süresini ve maliyetini hesaplayabilecektir. 12, 15, 2, 4 A
4. Öğrencinin sözleşme hazırlanması, sözleşme maddelerinin yorumlayabilecektir. 10, 12, 2, 3 A
5. Öğrenci uyuşmazlık meydana gelmesi durumunda başvurması gereken çözüm yollarını bilecektir. 10, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kritik yol analizi
2 Kritik yol analizi
3 Gantt Yöntemi
4 Gantt Yöntemi
5 Kaynak Yönetimi
6 Kazanılmış değer analizi
7 Kazanılmış değer analizi
8 Kazanılmış değer analizi
9 Sözleşmeye giriş
10 Sözleşme hazırlanması
11 Sözleşme maddeleri
12 Sözleşme maddeleri
13 Sözleşme maddeleri
14 Uyuşmazlıklar
Kaynaklar
Ders sunumları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu