Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEKANSAL DÖNÜŞÜMLER 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ELİF YURTOĞLU PEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. ELİF YURTOĞLU PEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, kentlerin gelişimini tanımlayarak, günümüz mekan değişimlerini sorgulayıp yorumlamasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı,Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları,Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları,Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi,Yerelleşme ve Küreselleşme,Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi,Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine,Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları,Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi,Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri,Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi,Suç ve Mekan,Mekânın Gündelik Hayata Etkileri,Dünya Örnekleri Karşılaştırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentsel mekan alanında temel bilgiler edinerek, sebep ve sonuçları tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
1.1. Kentlerin doğuşundan günümüze tarihsel süreci yorumlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
1.2. Yerelleşme ve küreselleşme kavramlarını tanımlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
2. Konut politikalarında kentsel dönüşüm olgusunun önemini açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
2.1. Kentsel dönüşümün, insan üzerindeki etkilerini tanımlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
2.2. Kentsel dönüşümün, konut değişimi üzerindeki etkilerini tanımlar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
3. Mekan, kent, insan, göç ve suç kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilecektir. 1, 10, 2, 21, 3 A, C
3.1. Kentsel suç kavramının gündelik hayat ile ilişkisini açıklar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
3.2. Göç ile insan hayatındaki değişiklikleri açıklar. 1, 10, 12, 2, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Mekân Kavramı ve Değişen Mekân Algısı
2 Kentlerin Doğuşu ve Kent Kuramları
3 Göç, Kimliksizleştirme, Soylulaştırma Kavramları
4 Kent Planlaması ve Planlamanın Evrimi
5 Yerelleşme ve Küreselleşme
6 Türkiye’de Konut Politikaları ve Yönetim İlişkisi
7 Gecekondudan Lüks Konut Sitelerine
8 Örneklerle Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
9 Kentsel Dönüşüm Üzerine Video İzlenimi
10 Türk Sinemasında Kentlerin Dönüşümün İzleri
11 Kentsel Dönüşüm Üzerine: Türk sinemasından film izlenimi
12 Suç ve Mekan
13 Mekânın Gündelik Hayata Etkileri
14 Dünya Örnekleri Karşılaştırması
Kaynaklar
Ders notu verilecektir.
Bozlağan, Recep - Yılmaz, Nail - Yılmaz, Müslüm, "İstanbul, Mekan ve İnsan", Marmara Belediyeler Birliği Yayınları, İstanbul, 2012. Tekeli, İlhan, "Modernizm, Modernite ve Türkiye'nin Kent Planlama Tarihi", Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014. Taşçı, Hasan - Nebati, Nurettin, "Şehir Üzerine Düşünceler I", Şehir Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2014. Türkün, Asuman, "Mülk, Mahal, İnsan", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu