Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ZEMİN MEKANİĞİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Can DURMUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye, zeminlerin mühendislik ve mekanik özelliklerini, taşıma gücü hesabının, zemin oturma hesabının, zeminlere etkiyen yanal ve düşey toprak basınçlarının hesabının, zemin stabilizasyon yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Zeminlerin Oluşumu,Zeminlerin Temel Fiziksel Özellikleri,Zeminlerin Dane Dağılım Eğrisi,Kıvam Limitleri,Zeminlerde Kompaksiyon,Zeminlerin Oturması,Zeminlerin Kayma Mukavemeti,Zeminlerin Taşıma Gücü ve Serbest Basınç Dayanımı,Zeminlerin Taşıma Gücü ve Serbest Basınç Dayanımı,Zeminlerin Geçirgenligi,Zeminlerde Düşey Basınçlar,Zeminlerde Yatay Basınçlar,İstinat Yapıları,Zeminlerin İyileştirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Zeminlerin mühendislik özelliklerini belirler. 1, 14 A
Zeminlerin mekanik özelliklerini belirler. 1, 14 A
Zeminlerde taşıma kapasitesini tespit eder. 1, 13 A, C
Zeminde yanal toprak basıncını hesaplar. 1, 15 A
İstinat yapılarının tahkikini yapar. 1, 12, 2 A
Zeminlerde iyileştirme yöntemlerini tespit eder. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Zeminlerin Oluşumu
2 Zeminlerin Temel Fiziksel Özellikleri
3 Zeminlerin Dane Dağılım Eğrisi
4 Kıvam Limitleri
5 Zeminlerde Kompaksiyon
6 Zeminlerin Oturması
7 Zeminlerin Kayma Mukavemeti
8 Zeminlerin Taşıma Gücü ve Serbest Basınç Dayanımı
9 Zeminlerin Taşıma Gücü ve Serbest Basınç Dayanımı
10 Zeminlerin Geçirgenligi
11 Zeminlerde Düşey Basınçlar
12 Zeminlerde Yatay Basınçlar
13 İstinat Yapıları
14 Zeminlerin İyileştirilmesi
Kaynaklar
Ders Sunuları
Kumbasar, V., Kip, F., “Zemin Mekaniği Problemleri”, Altıncı Baskı (1999), Çağlayan Kitabevi. Yıldırım, S., “Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı”, Üçüncü Baskı (2009), Birsen Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanır.
0
Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi gösterir.
X
0
Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi gösterir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenir.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlar.
X
0
Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu